• формат djvu
  • размер 3,44 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Дротянко Л.Г., Матюхіна О.А., Онопрієнко В. І. та ін. Філософія. Хрестоматія
ISBN 978–966–598–489–4.
Рік видання — 2009.
Обсяг — 244 сторінки.
Навчальний посібник.
Хрестоматія містить тематично і хронологічно підібрані тексти видатних філософів від античності до сучасності. Тексти висвітлюють основні філософські напрями, течії, школи й точки зору видатних філософів минулого і сучасності щодо всіх проблем, які розглядаються у процесі вивчення курсу «Філософія». Хрестоматія також містить словник персоналій, список літератури.
Посібник покликаний надати студентам усіх спеціальностей допомогу при підготовці до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, при вивченні філософських першоджерел, що виносяться на самостійну роботу, до складання семестрового іспиту з філософії. Посібник підготовлено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.
Хрестоматія буде корисною для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів України.
ЗМІСТ
Філософія: коло проблем та роль у суспільстві.
Антична філософія.
Філософія Середньовіччя.
Філософія Відродження.
Філософія Нового часу.
Німецька класична філософія. Марксистська філософія.
Західна філософія кінця XIX — XX ст.
Історія української філософії.
Діалектика як учення про розвиток.
Філософське вчення про буття.
Проблема людини у філософії.
Свідомість: її походження та сутність.
Пізнання та освоєння людиною світу.
Предмет соціальної філософії.
Суспільне виробництво як спосіб буття людини в культурі.
Політичне життя сус-пільства як філософська проблема.
Філософія історії.
Стратегія майбутнього.
Словник персоналій. Література
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.