• формат doc
 • размер 568.5 КБ
 • добавлен 19 октября 2009 г.
Дубенко С.Д. Державна служба в Україні
Теоретичні засади державної служби в Україні. Посади державної служби. Поняття державного службовця та його правовий статус. Проходження державної служби. Контроль у системі державної служби. Державна кадрова політика України. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби.
Читать онлайн
Смотрите также

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади

 • формат rtf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Монографія. X.: Право, 2005. - 304 с. У монографії на основі комплексного дослідження організацій по-правових засад державно-службових відносин в Україні із залученням конституційного права, теорії держави і права, науки управління та інших галузей знань висвітлюються проблеми становлення та розвитку державної служби в Україні, її соціальна роль, функції, поняття та види, значення для утвердження державності в Україні. Наводиться загальна характ...

Бульба В.Г.,Тамм А.Є. Державна та регіональна політика підтримки молодих сімей в Україні

 • формат doc
 • размер 277.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління Зміст Науково-теоретичні засади здійснення політики з питань підтримки молодих сімей Сучасний стан сімейної політики в Україні Розвиток та вдосконалення державної та регіональної сімейної політики Висновки та пропозиції Видавництво Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові Ук...

Бульба В.Г.,Тамм А.Є. Соціальна політика в умовах переходу до ринкової економіки

 • формат doc
 • размер 215.5 КБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю Державне управління Зміст: Сутність соціальної політики і моделі соціальних держав Основні напрямки соціальної політики в Україні Соціальні наслідки економічних реформ в Україні Політика продуктивної зайнятості в Україні Реформування системи пенсійного забезпечення населення Видавництво Харківського регіонального інституту Національної академії держав...

Дендемарченко Г.Г., Джулай Г.С., Будник М.А. Місцеве самоврядування в Україні: історичний та сучасний аспекти

 • формат doc
 • размер 372.5 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
Навчально-методичний посібник. Черкаси, 2006 - 42 с. В посібнику викладені основи місцевого самоврядування в Україні. Укладачі: Дендемарченко Г. Г. – начальник управління державної служби Головдержслужби України в Черкаській області, Джулай Г. С. – завідувач сектору, юрисконсульт управління державної служби Головдержслужби України в Черкаській області, Будник М. А. – головний спеціаліст управління державної служби Головдержслужби України в Черкас...

Козаков В.М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 284 с. У монографії відображено основні результати дисертаційного дослідження автора, зокрема особливу увагу приділено таким аспектам, як: еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою та їх вплив на процеси формування сучасних соціально-ціннісних концепцій державного управління; основний зміст і напрями аксіологічних досліджень у сучасній вітчизняній державно-управлінській н...

Оболонский А.В. Государственная служба

 • формат doc
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 26 октября 2009 г.
Государственная служба (комплексный подход): Учеб. пособие. — 2-е изд. — М.: Дело, 2000. — 440 с. Рассмотрены политологический, правовой, экономический, страноведческий, исторический аспекты, изложены концепция реформы госслужбы, разработчиками которой являются авторы, учебно-методические вопросы изучения и преподавания курса. В приложении приведены нормативные документы, регламентирующие эту сферу деятельности.rn

Памела Барнс. Оцінка системи врядування в Україні, 2006-2007

 • формат pdf
 • размер 2.54 МБ
 • добавлен 12 февраля 2010 г.
У виданні проводиться оцінка системи врядування в Україні за програмою ОЕСР та ЄС СІГМА: оцінюються урядові системи адміністративного управління; система формування політики, правова основа державного управління (в тому числі Конституція); управління кадрами (державна служба); системи управління державними видатками; державний внутрішній фінансовий контроль; та ін.

Тесты - Конституционный статус государственных служащих

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 55 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
31 вопрос с правильными ответами Под профессиональной деятельностью понимается Государственная служба Сводный перечень наименований государственных должностей РФ и субъектов РФ установлен Государственные должности РФ Виды государственной службы Государственная служба может подразделяться Правовое регулирование гражданской службы осуществляется Взаимосвязь между видами государственной службы обеспечивается посредством и др.

Щербаков Ю.Н. Государственная и муниципальная служба. Учебник

 • формат docx
 • размер 333.02 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Ростов-на-Дону, «Феникс» 2007, 256 стр. Государственная гражданская служба как публично- правовой, организационный и социальный институт. Статус государственного служащего. Прохождение гражданской службы. Служебный контракт гражданского служащего. Деятельность кадровой службы государственного органа. Кадровая политика государства. Муниципальная служба.