• формат doc
  • размер 317,17 КБ
  • добавлен 15 ноября 2012 г.
Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в Україні
Навч. посібник. − Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. − 306 с.
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування основних понять, що використовуються в публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми та технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, хід і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні.
Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.
Зміст
Теоретичні основи публічного адміністрування
Основні поняття публічного адміністрування
Публічне адміністрування: історія та сучасність
Суспільні відносини в системі публічного адміністрування
Реалізація публічної влади.
Основні принципи діяльності та функції
публічних адміністрацій.
Форми, методи та стиль публічного адміністрування
Механізми та технологія публічного адміністрування.
Система органів публічного адміністрування в Україні.
Центральні органи публічного адміністрування .
Територіальні підрозділи центральних органів влади
Місцеві органи влади.
Місцеві органи державної виконавчої влади
Система місцевого самоврядування
Реформування публічних адміністрацій в Україні
Світовий досвід публічного адміністрування.
Трансформація системи влади в Україні
Ефективність діяльності публічних адміністрацій.
Моделі ефективності діяльності публічних адміністрацій.
Методика оцінки зовнішньої ефективності.
Методика оцінки внутрішньої ефективності
Високоефективні публічні адміністрації
Список рекомендованої літератури
Додатки