Изучение литературы Востока
Изучение зарубежной литературы
  • формат pdf
  • размер 3,42 МБ
  • добавлен 02 октября 2013 г.
Elman Quliyev. Türk xalqları ədəbiyyatı (Литература тюркских народов)
Bakı, Qismət, 2009, 400 səh.
Kitabda ilk dəfə olaraq geniş şəkildə türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları tədqiq və təhlil olunmuşdur. Kitabdan mütəxəssislər və filologiya fakültəsinin tələbələri istifadə edə bilərlər.