Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
Автоматизация
 • формат djvu
 • размер 3.92 МБ
 • добавлен 05 февраля 2010 г.
Ельперін І.В. Промислові контролери (укр.)
Навч. посіб. - К.: НУХТ, 2003. - 320 с. ISBN 966-612-024-0

Описано загальні принципи побудови і програмування мікропроцесорних контролерів. Детально розглянуто функціональні можливості, технічну структуру, під'єднання і технологічні мови програмування промислових контролерів Ломіконт, Реміконт-130, TSX Modicon Nano, Micro і Premium.
Навчальний посібник призначений для студентів і науково-технічних працівників, які вивчають, проектують та обслуговують сучасні системи промислової автоматизації.
І. В. Ельперін, кандидат технічних наук, доцент
Гриф надано Міністерством освіти і науки України 08.01.2003 p., лист № 14/18.2 - 43
Смотрите также

Ельперін І.В., Пупена О.М., Місюра М.Д., Швед С.М. Контролери та їх програмне забезпечення (на укр. языке)

Практикум
 • формат doc
 • размер 869 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 Автоматизоване управління технологічними процесами і Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва ден. та заоч. форм навчання /Уклад.: І. В. Ельперін, О. М. Пупена, М. Д. Місюра, С. М. Швед - К.: НУХТ, 2008. - 36 с.

Курсова робота - Контролери та їх програмне забезпечення (Ломіконт - 110, Реміконт - 130)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 566.5 КБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Зміст: Алгоритм обєкта керування МПК Ломіконт - 110 (вибір технічних засобів, конфігурація контролера, схеми підключень сигналів до ПЗО, таблиця входів - виходів на МПК Ломіконт, Прикладне програмне забезпечення для реалізації алгоритму керування на МПК Ломіконт) МПК Реміконт - 130 (вибір модифікації та ПЗО, схема підключень сигналів, прикладна програма користувача на мові функціональних блоків, пояснення до прикладної програми користувача).

Лабораторні роботи - Промислові мережі та інтеграційні технології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М, 68 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем Список лабораторних робіт. Асинхронні послідовні інтерфейси. Інтерфейс RS-232С. Формування запитів MODBUS RTU. Використання шини MODBUS RTU для зв’язку SCADA програм з ПЛК. Використання шини MODBUS RTU та MODBUS TCP/IP для зв’язку між ПЛК. Перевірка розрахованого часу транз...

Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології (Частина 1). Лекції

 • формат pdf
 • размер 869.59 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М, 51 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем. Місце та роль мережних технологій в інтегрованих автоматизованих системах. Властивості промислових мереж. Робочі характеристики промислових мереж. Стандартні промислові інтерфейси. Мережі MODBUS.

Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології (Частина 2). Лекції

 • формат pdf
 • размер 832.69 КБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М,34 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем. Технології СОМ/DCOM. Використання OLE та ActiveX. Технологія OPC. Стандартні технології доступу до баз данних.

Пупена О.М., Ельперін І.В. Лабораторні работи по контролерам. Розділ - UNITY + M340 (укр язык)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 870.1 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 27 с. Зміст. Конфігурування ПЛК М 340. Робота зі змінними I/O. Основи програмування ПЛК М 340. Основи програмування на мові FBD. Бібліотека управлі...