Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
Автоматизация
Практикум
 • формат doc
 • размер 869 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Ельперін І.В., Пупена О.М., Місюра М.Д., Швед С.М. Контролери та їх програмне забезпечення (на укр. языке)
Метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 Автоматизоване управління технологічними процесами і Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва ден. та заоч. форм навчання /Уклад.: І. В. Ельперін, О. М. Пупена, М. Д. Місюра, С. М. Швед - К.: НУХТ, 2008. - 36 с.
Читать онлайн
Смотрите также

Ельперін І.В. Промислові контролери (укр.)

 • формат djvu
 • размер 3.92 МБ
 • добавлен 05 февраля 2010 г.
Навч. посіб. - К.: НУХТ, 2003. - 320 с. ISBN 966-612-024-0 Описано загальні принципи побудови і програмування мікропроцесорних контролерів. Детально розглянуто функціональні можливості, технічну структуру, під'єднання і технологічні мови програмування промислових контролерів Ломіконт, Реміконт-130, TSX Modicon Nano, Micro і Premium. Навчальний посібник призначений для студентів і науково-технічних працівників, які вивчають, проектують та обслуго...

Курсова робота - Контролери та їх програмне забезпечення (Ломіконт - 110, Реміконт - 130)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 566.5 КБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Зміст: Алгоритм обєкта керування МПК Ломіконт - 110 (вибір технічних засобів, конфігурація контролера, схеми підключень сигналів до ПЗО, таблиця входів - виходів на МПК Ломіконт, Прикладне програмне забезпечення для реалізації алгоритму керування на МПК Ломіконт) МПК Реміконт - 130 (вибір модифікації та ПЗО, схема підключень сигналів, прикладна програма користувача на мові функціональних блоків, пояснення до прикладної програми користувача).

Курсовая работа - Контроллеры и их программное обеспечение (Modicon TSX Micro) (на укр. языке)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 504 КБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Содержание: - Алгоритм объекта управления; - Конфигурация контроллера; - Схемы подключений сигналов к модулям контроллера; - Таблица внутренних и внешних адресов входов-выходов МПК Modicon Micro; - Программа пользователя на языке Structured Text с объяснениями; - Копия экрана средства наладки Runtime Screen (графическая часть имитации).

Курсовий проект - Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 437.27 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Завдання. Алгоритм керування Розроблення програмного забезпечення для. МПК Ломіконт. Розроблення програми користувача для. МПК Реміконт. Розроблення програми користувача для. МПК TSX Modicon. Апаратна конфігурація аналогових модулів. Висновок. Література

Лабораторні роботи - Промислові мережі та інтеграційні технології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.8 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М, 68 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем Список лабораторних робіт. Асинхронні послідовні інтерфейси. Інтерфейс RS-232С. Формування запитів MODBUS RTU. Використання шини MODBUS RTU для зв’язку SCADA програм з ПЛК. Використання шини MODBUS RTU та MODBUS TCP/IP для зв’язку між ПЛК. Перевірка розрахованого часу транз...

Программируемые функции контроллеров фирмы YOKOGAWA серии YS170 на русском языке

 • формат pdf
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Программируемые функции контроллеров фирмы YOKOGAWA серии YS170 на русском языке.

Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології (Частина 1). Лекції

 • формат pdf
 • размер 869.59 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М, 51 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем. Місце та роль мережних технологій в інтегрованих автоматизованих системах. Властивості промислових мереж. Робочі характеристики промислових мереж. Стандартні промислові інтерфейси. Мережі MODBUS.

Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології (Частина 2). Лекції

 • формат pdf
 • размер 832.69 КБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, Пупена О. М,34 с. , Промислові мережі та інтеграційні технології, Проектування компютерно-інтегрованих систем. Технології СОМ/DCOM. Використання OLE та ActiveX. Технологія OPC. Стандартні технології доступу до баз данних.

Пупена О.М., Ельперін І.В. Лабораторні работи по контролерам. Розділ - UNITY + M340 (укр язык)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 870.1 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 27 с. Зміст. Конфігурування ПЛК М 340. Робота зі змінними I/O. Основи програмування ПЛК М 340. Основи програмування на мові FBD. Бібліотека управлі...

Allen-Bredley/Rockwell.1756-PM007. Руководство по программированию. Программирование контроллеров Logix5000 на языке структурированного текста

 • формат pdf
 • размер 2.83 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
В данном руководстве описывается программирование контроллеров Logix5000 на языке структурированного текста. Это руководство входит в комплект руководств, описывающую методику программирования и работы с контроллерами Logix 5000. Полный список руководств по общей методике находится в Руководстве по программированию «Общая методика для программируемых контроллеров Logix5000», публикация 1756-PM001.