Учебные планы, программы и нормативная документация
Практикум
  • формат pdf
  • размер 430,73 КБ
  • добавлен 18 марта 2013 г.
Філософія. Навчально-методичний комплекс
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 78 с.
Для гуманітарних фак-тів.
Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів.
За редакцією доктора філософських наук, професора, академіка НАН України Л.В. Губерського.