Химия и химическая промышленность
 • формат djvu
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 27 июля 2011 г.
Fialkov Juri. ?heksas k?mnendkoht
Tallinn, kirjastus «Eesti raamat», 1965. 115 l. T?lkinud R. Lias.
Таллин, издательство «Ээсти раамат», 1965. 115 с. Эстонский перевод книги Ю. Я. Фиалкова «Девятый знак». Перевод с русского R. Lias.

?ks miljardik grammi. Kas v?ib olla kasu sellest aineivakesest, mida ei saa n?ha isegi k?ige v?imsama mikroskoobi abil? Ilmneb, et kaasaegne keemia tuleb h?sti toime mitmesuguste ?liv?ikeste ainehulkadega. Teadlased pole ainult ?ppinud ?hte miljardikku grammi ainet kaaluma, vaid nad m??ravad ka niisugustes hulkades saadavate ainete omadusi. Avastajate seljataga rippus aegunud teooriate r?nk koorem, kuna aga m?etipp — probleemi lahendus — kadus tihedatesse vastuoksusepilvedesse.
Siin p?imuvad kokku k?ige mitmekesisemad n?htused ja s?ndmused, kuna kaduvv?ikeste ainehulkade «p??dmise» ajalugu haarab paljusid k?simusi ja mitmeid teadusharusid. Just nimelt ?liv?ikese ja n?htamatu «k?ttijatele» v?lgnevad t?nu oma edusammude eest niisugused ?ksteisest kaugel asetsevad keemiaharud, nagu tehiselementide s?nteesimine, ?lipuhaste ainete uurimine, pooljuhtide valmistamine, haruldaste ja ?liharuldaste metallide v?ljaeraldamine ning kasutamine — k?ik see, millest on juttu selles raamatus.
Похожие разделы
Смотрите также

Fialkov Y. La Novena Cifra Decimal

 • формат djvu
 • размер 7.38 МБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Mosc?, Editorial «Mir», 1966. 252 p. Traducido del ruso por Mar?a Lluis Riera. Москва, издательство «Мир», 1966. 252 с. Испанский перевод книги Ю. Я. Фиалкова «Девятый знак». Перевод с русского Мария Луиса Риера. Una mil millon?sima de un gramo . C?mo detectar una peque?a part?cula de la materia como para ser invisible incluso para el microscopio m?s potente? Sin embargo, la qu?mica moderna de uso com?n cantidades de ese orden. Los qu?micos no s...

Fialkov Youri. La Neuvi?me D?cimale

 • формат djvu
 • размер 7.08 МБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Moscou, Editions Mir, 1966. 225 p. Traduit du russe par I. Sokolov. Москва, издательство «Мир», 1966. 225 с. Французский перевод книги Ю. Я. Фиалкова «Девятый знак». Переводчик И. Соколов. Un milliardi?me de gramme. Comment d?celer une parcelle de mati?re infime au point d'?tre invisible m?me au microscope le plus puissant? Et pourtant, la chimie moderne utilise couramment des quantit?s de cet ordre. Les chimistes savent non seulement peser un...

Fialkov Yu.Ya. The Extraordinary Properties of Ordinary Solutions

 • формат djvu
 • размер 23.18 МБ
 • добавлен 14 июня 2011 г.
Москва, издательство «Мир», 1985. 109 с. Английский перевод книги Ю. Я. Фиалкова «Необычные свойства обычных растворов», 1978. Переводчик Борис Кузнецов. Moscow, Mir Publishers, 1985. 109 p. Scientists to schoolchildren. Translated from the Russian by Boris V. Kuznetsov.