Финансово-экономическая периодика


IMF Working Paper 2010 №44 February

IMF Working Paper 2010 №44 February

 • разное
 • pdf
 • 1004.94 КБ
 • добавлен 01.02.2012
40 р.

Prepared by Stijn Claessens, Giovanni Dell’Ariccia, Deniz Igan, and Luc Laeven.
Introduction
Causes of the Crisis
Commonalities with Previous Crises
New Dimensions of the Crisis
The Evolution of the Crisis
The Channels and Mechanisms of the Crisis
Government Interven...
Бюлетень Національного банку України 2006 №12

Бюлетень Національного банку України 2006 №12

 • разное
 • pdf
 • 4.49 МБ
 • добавлен 25.01.2012
191с

Зміст
Загальноекономічний стан розвитку
Реальний сектор
Інфляція
Ціни споживчого ринку
Ціни виробників промислової продукції
Виробництво
Промисловість
Аграрний сектор
Фінанси підприємств
Державні фінанси
Доходи та витрати населення
Номінальні та реальні доходи ...
Бюлетень Національного банку України 2011 №04

Бюлетень Національного банку України 2011 №04

 • разное
 • pdf
 • 1.41 МБ
 • добавлен 25.01.2012
187 с.
Бюлетень містить дані з грошово-кредитної статистики, що підготовлені відповідно до міжнародних стандартів та з урахуванням стандартів Європейської системи центральних банків. Інформацію підготовлено за даними грошово-кредитної статистики, що складається на підставі статистичної звітності банків і Національного банку ...
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 2011 №07

Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 2011 №07

 • разное
 • pdf
 • 1.87 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва . – Харків: НТУ „ХПІ. - 2011. - №
7. - 210 с.
У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних
досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за
умов ринкових відносин, ...
Інтелект ХХІ 2010 № 1-2 (5-6)

Інтелект ХХІ 2010 № 1-2 (5-6)

 • разное
 • pdf
 • 1.67 МБ
 • добавлен 06.01.2012
Науковий журнал
Проблематика: висвітлення результатів економічних наукових досліджень
Засновник: Громадська організація «Інститут проблем конкуренції»
Головний редактор: Гуткевич Світлана Олександрівна, доктор економічних наук

Програмні цілі видання: розвиток освіти, популяризація економічних знань, формуван...
Інтелект ХХІ 2010 № 3-4 (7-8)

Інтелект ХХІ 2010 № 3-4 (7-8)

 • разное
 • pdf
 • 5.28 МБ
 • добавлен 06.01.2012
Науковий журнал
Проблематика: висвітлення результатів економічних наукових досліджень
Засновник: Громадська організація «Інститут проблем конкуренції»
Головний редактор: Гуткевич Світлана Олександрівна, доктор економічних наук

Програмні цілі видання: розвиток освіти, популяризація економічних знань, формуван...
Вчені записки 2008 №10

Вчені записки 2008 №10

 • разное
 • pdf
 • 3.8 МБ
 • добавлен 05.01.2012
Збірник наукових праць
Проблематика: висвітлення питань галузевої, міжгалузевої, регіональної економіки, розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, моделювання економічних процесів
Засновник: Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Вчені записки 2009 №11

Вчені записки 2009 №11

 • разное
 • pdf
 • 4.2 МБ
 • добавлен 05.01.2012
Збірник наукових праць
Проблематика: висвітлення питань галузевої, міжгалузевої, регіональної економіки, розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, моделювання економічних процесів
Засновник: Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Экономический вестник Ростовского государственного университета 2007 Том 5 №3 Часть 3

Экономический вестник Ростовского государственного университета 2007 Том 5 №3 Часть 3

 • разное
 • pdf
 • 4.44 МБ
 • добавлен 31.12.2011
356 с.

Содержание

Акопов М.Н. Пути финансового оздоровления предпринимательской фирмы
Баранов В.Д., Матосов Э.С. Построение системы управления бизнес-процессами в крупных компаниях
Бекмурзаев И.Д. Формирование рынка доступного жилья в России как сегмента рынка недвижимости
Бекмурзаева Н.Д. Ценообраз...
Финансы реального сектора экономики России

Финансы реального сектора экономики России

 • разное
 • pdf
 • 3.7 МБ
 • добавлен 18.12.2011
Периодическое издание. Выходит 4 раза в год. - Москва, сентябрь 2009. - 59с.

Краткий маркоэкономический обзор
Финансы предприятий промышленного сектора
Банковское кредитование реального сектора
Финансовое состояние отдельных отраслей промышленности
Финансовое состояние строительного комплекса
Финансо...
Креативная экономика и социальные инновации 2011 №1 (1)

Креативная экономика и социальные инновации 2011 №1 (1)

 • разное
 • pdf
 • 3.9 МБ
 • добавлен 16.12.2011
Журнал "Креативная экономика и социальные инновации" - это новое электронное научное периодическое издание по теории и практике экономического развития и социальных преобразований в мультикультурном мире.
Журнал выходит два раза в год (в июне и декабре) в виде online издания и электронных тематических выпусков материалов нау...
Вестник Института экономики РАН 2011 №03

Вестник Института экономики РАН 2011 №03

 • разное
 • pdf
 • 1.39 МБ
 • добавлен 13.12.2011
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Н. Смородинская. Организация особых экономических зон в мировой и российской практике: концептуальные аспекты
Т. Леонова. Мировой опыт создания инноградов: истории успеха и выводы для России
A. Архипов, И. Шацкая. Социальный индикатор инвестиционной привлекательности госуда...
Формування ринкових відносин в Україні 2008 №08 (87)

Формування ринкових відносин в Україні 2008 №08 (87)

 • разное
 • pdf
 • 3.52 МБ
 • добавлен 10.12.2011
Збірник наукових праць Вип. 8 (87) / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2008. – 140 с

Розраховано на науковців і спеціалістів, які займаються питаннями управління економікою та вивчають теорію та практику формування ринкових відносин в Україні

Макроекономічні аспекти сучасної економіки
Шарманська С.О. Осо...
Формування ринкових відносин в Україні 2008 №07 (86)

Формування ринкових відносин в Україні 2008 №07 (86)

 • разное
 • pdf
 • 4.72 МБ
 • добавлен 10.12.2011
Збірник наукових праць / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2008. – 156 с

Розраховано на науковців і спеціалістів, які займаються питаннями управління економікою та вивчають теорію та практику формування ринкових відносин в Україні

Макроекономічні аспекти сучасної економіки
Бондар В.П. Аналіз проблем банк...
Економiка ринкових вiдносин 2008 № 01(1)

Економiка ринкових вiдносин 2008 № 01(1)

 • разное
 • pdf
 • 1.22 МБ
 • добавлен 10.12.2011
Київський університет ринкових відносин. Український союз промисловців і підприємців.
Змiст.
Актуальні проблеми макроекономіки і економічного зростання.
Український прорив: Прискорення розвитку національної економіки.
Кінах А.К.
Інфляція та економічне зростання.
Черевань В.П.
Конкурентна пол...
Евразийская экономическая интеграция 2011 №01 (10) Февраль

Евразийская экономическая интеграция 2011 №01 (10) Февраль

 • разное
 • pdf
 • 1.52 МБ
 • добавлен 29.11.2011
Научно-аналитический журнал.
Издательская компания «RUAN»
152 стр.

Азия и Европа в Евразии: ребалансировка.
Хронология 20 лет постсоветской (дез)интеграции: 1991–2010.
Внешнеторговое взаимодействие стран СНГ в условиях кризиса.
Конкурентоспособность человеческого капитала в условиях Таможенного союза...
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка, 2010. Випуск 4/2

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка, 2010. Випуск 4/2

 • разное
 • pdf
 • 2.76 МБ
 • добавлен 15.11.2011
Колектив авторів. Науковий журнал. - Том 18, №10/1 - Дніпропетровськ: Дніпр. нац. унів., 2010. - 170с.

У «Віснику» висвітлено досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економі...
IMF Working Paper 2004 №3 March

IMF Working Paper 2004 №3 March

 • разное
 • pdf
 • 366.43 КБ
 • добавлен 14.11.2011
Prepared by Andrew Berg, Eduardo Borensztein, and Catherine Pattillo
Introduction
II. Early-Warning-System (EWS) Models
III. Value Added of EWS Models
A. EWS Models and Alternative Indicators in Asia Crisis
B. How Well Have the EWS Models Done in Practice Since Their
Implementation in January 1999
IV...
Планово-экономический отдел 2011 №7

Планово-экономический отдел 2011 №7

 • разное
 • pdf
 • 7.46 МБ
 • добавлен 08.11.2011
Роль нормативов в планировании
Круглов А. И.
Нормы расхода сырья и материалов
Кожевникова Е. А.
Нормативы качества продукции
Тананыкина Н. К.
Трудовые нормативы: форма и содержание
Самусева Н. А.
Как нормировать оборотные средства компании?
Алтухова М. В.
Финансовые нормативы: как соответс...
Секретарь-референт 2011 №7

Секретарь-референт 2011 №7

 • разное
 • pdf
 • 22.87 МБ
 • добавлен 08.11.2011
Алло, мы ищем талантливых и перспективных хозяек офиса, или Чего хочет работодатель?
Самбутян Л.М.
Ваш вопрос
Как организовать прием посетителей?
В командировку или на отдых – по воде
Юдакова М.А.
Положение. Правила. Инструкция
Положения, правила, инструкции широко используются в самых разных сферах д...
IMF Working Paper 2004 №3 March

IMF Working Paper 2004 №3 March

 • разное
 • pdf
 • 366.43 КБ
 • добавлен 14.11.2011
Prepared by Andrew Berg, Eduardo Borensztein, and Catherine Pattillo
Introduction
II. Early-Warning-System (EWS) Models
III. Value Added of EWS Models
A. EWS Models and Alternative Indicators in Asia Crisis
B. How Well Have the EWS Models Done in Practice Since Their
Implementation in January 1999
IV...
IMF Working Paper 2010 №44 February

IMF Working Paper 2010 №44 February

 • разное
 • pdf
 • 1004.94 КБ
 • добавлен 01.02.2012
40 р.

Prepared by Stijn Claessens, Giovanni Dell’Ariccia, Deniz Igan, and Luc Laeven.
Introduction
Causes of the Crisis
Commonalities with Previous Crises
New Dimensions of the Crisis
The Evolution of the Crisis
The Channels and Mechanisms of the Crisis
Government Interven...
McKinsey Finance (архив номеров 2001-2010 гг)

McKinsey Finance (архив номеров 2001-2010 гг)

 • разное
 • pdf
 • 20.77 МБ
 • добавлен 03.09.2010
Под ред. Dennis Swinford
Год издания: 2001-2010
Количество номеров: 36
Язык: английский
McKinsey on Finance - ежеквартальное издание по корпоративным финансам ведущей международной консалтинговой компании McKinsey & Company. В журнале публикуются материалы, подготовленные экспертами и практикующими специалист...
Spear`s Russia 2011 №6

Spear`s Russia 2011 №6

 • разное
 • pdf
 • 42.12 МБ
 • добавлен 19.10.2011
Русская версия самого авторитетного и влиятельного журнала для богатейших людей планеты - SPEAR’S Russia.
Точно в цель - таков основной лейтмотив издания, ведь spear на английском значит копьё. Как и оригинальная британская версия, в России SPEAR’S рассчитан на две основные читательские аудитории - богатые и сверхбогатые люд...
Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права. Известия ТРТУ № 4 Тематический выпуск

Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права. Известия ТРТУ № 4 Тематический выпуск

 • разное
 • pdf
 • 4.06 МБ
 • добавлен 14.10.2010
В настоящее издание вошли труды сотрудников факультета экономики, ме-
неджмента и права Таганрогского государственного радиотехнического универси-
тета.
Обсуждаются актуальные проблемы экономики, менеджмента, информаци-
онных технологий, права.
Безопасность бизнеса 2010 №2 (собрание статей)

Безопасность бизнеса 2010 №2 (собрание статей)

 • разное
 • rtf
 • 93.12 КБ
 • добавлен 28.01.2011
Тепляшин И.В. Некоторые аспекты формирования института социально-правовой ответственности представителей гражданского общества, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Степанов С.Д. Понятие рейдерства и характеристика способов его совершения.
Шулева О.В. П...
Бюлетень Національного банку України 2006 №12

Бюлетень Національного банку України 2006 №12

 • разное
 • pdf
 • 4.49 МБ
 • добавлен 25.01.2012
191с

Зміст
Загальноекономічний стан розвитку
Реальний сектор
Інфляція
Ціни споживчого ринку
Ціни виробників промислової продукції
Виробництво
Промисловість
Аграрний сектор
Фінанси підприємств
Державні фінанси
Доходи та витрати населення
Номінальні та реальні доходи ...
Бюлетень Національного банку України 2010 №01

Бюлетень Національного банку України 2010 №01

 • разное
 • pdf
 • 1.99 МБ
 • добавлен 01.03.2010
Зміст

Головне

Огляд розвитку світової економіки

Економічний розвиток України:
Реальний сектор економіки та інфляційні процеси
Ринок праці та доходи населення
Зовнішній сектор

Розвиток фінансового ринку України:
Огляд сектору депозитних корпорацій
Цінні папери
Процентні ...
Бюлетень Національного банку України 2010 №04

Бюлетень Національного банку України 2010 №04

 • разное
 • pdf
 • 1.2 МБ
 • добавлен 10.06.2010
Бюлетень містить дані з грошово-кредитної статистики, що підготовлені відповідно до міжнародних стандартів та з урахуванням стандартів Європейської системи центральних банків.
Інформацію підготовлено за даними грошово-кредитної статистики, що складається на підставі статистичної звітності банків і Національного банку України...
Бюлетень Національного банку України 2011 №04

Бюлетень Національного банку України 2011 №04

 • разное
 • pdf
 • 1.41 МБ
 • добавлен 25.01.2012
187 с.
Бюлетень містить дані з грошово-кредитної статистики, що підготовлені відповідно до міжнародних стандартів та з урахуванням стандартів Європейської системи центральних банків. Інформацію підготовлено за даними грошово-кредитної статистики, що складається на підставі статистичної звітності банків і Національного банку ...
Вестник Института экономики РАН 2011 №03

Вестник Института экономики РАН 2011 №03

 • разное
 • pdf
 • 1.39 МБ
 • добавлен 13.12.2011
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Н. Смородинская. Организация особых экономических зон в мировой и российской практике: концептуальные аспекты
Т. Леонова. Мировой опыт создания инноградов: истории успеха и выводы для России
A. Архипов, И. Шацкая. Социальный индикатор инвестиционной привлекательности госуда...
Вестник МГУ. Серия 6. Экономика 2008 № 1-6

Вестник МГУ. Серия 6. Экономика 2008 № 1-6

 • разное
 • pdf
 • 19.38 МБ
 • добавлен 01.09.2011
Научный журнал.
Отдельные статьи (52) за 2008 год, по номерам.

Основные рубрики:
Экономическая теория.
Экономика зарубежных стран.
Отраслевая и региональная экономика.
Трибуна преподавателя.
Научная жизнь.
Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ 2009 №1

Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ 2009 №1

 • разное
 • pdf
 • 6.4 МБ
 • добавлен 24.02.2010
Журнал включен в «Перечень научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК
Минобразования России, по направлению экономика. Вестник «РИНХ» реферируется и р...
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2008 №03 (3)

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2008 №03 (3)

 • разное
 • pdf
 • 3.48 МБ
 • добавлен 23.03.2010
Науковий економічний журнал.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Тарлопов І. О. Міжнародний маркетинг у сучасному світі.

Економіка та управління національним господарством.
Вареник О. Ф. Особливості відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності.
Горя...
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка, 2010. Випуск 4/2

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка, 2010. Випуск 4/2

 • разное
 • pdf
 • 2.76 МБ
 • добавлен 15.11.2011
Колектив авторів. Науковий журнал. - Том 18, №10/1 - Дніпропетровськ: Дніпр. нац. унів., 2010. - 170с.

У «Віснику» висвітлено досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економі...
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 2011 №07

Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 2011 №07

 • разное
 • pdf
 • 1.87 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва . – Харків: НТУ „ХПІ. - 2011. - №
7. - 210 с.
У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних
досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за
умов ринкових відносин, ...
Вісник соціально-економічних досліджень. 2008 Випуск 34

Вісник соціально-економічних досліджень. 2008 Випуск 34

 • разное
 • pdf
 • 12.43 МБ
 • добавлен 04.05.2011
Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету.
У збірнику висвітлені теоретичні та практичні підходи до розвитку ринкової інфраструктури. Досліджується фінансовий механізм розвитку господарських систем в умовах інтеграційних процесів. Розглядаються екологічні аспекти економічного розвитку регіонів. Си...
Вчені записки 2008 №10

Вчені записки 2008 №10

 • разное
 • pdf
 • 3.8 МБ
 • добавлен 05.01.2012
Збірник наукових праць
Проблематика: висвітлення питань галузевої, міжгалузевої, регіональної економіки, розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, моделювання економічних процесів
Засновник: Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Вчені записки 2009 №11

Вчені записки 2009 №11

 • разное
 • pdf
 • 4.2 МБ
 • добавлен 05.01.2012
Збірник наукових праць
Проблематика: висвітлення питань галузевої, міжгалузевої, регіональної економіки, розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, моделювання економічних процесів
Засновник: Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Евразийская экономическая интеграция 2011 №01 (10) Февраль

Евразийская экономическая интеграция 2011 №01 (10) Февраль

 • разное
 • pdf
 • 1.52 МБ
 • добавлен 29.11.2011
Научно-аналитический журнал.
Издательская компания «RUAN»
152 стр.

Азия и Европа в Евразии: ребалансировка.
Хронология 20 лет постсоветской (дез)интеграции: 1991–2010.
Внешнеторговое взаимодействие стран СНГ в условиях кризиса.
Конкурентоспособность человеческого капитала в условиях Таможенного союза...
Нет изображения

Подборка статей по экономике предприятия из экономической периодики

 • разное
 • rar
 • 67.74 МБ
 • добавлен 07.07.2009
Подборка осуществлена библиотекой Финансовой академии при Правительстве РФ всех статей по экономике предприятия из основных экономических периодических журналов, издаваемых в России за весь 2008 год и первое полугодие 2009 года.rn
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2008 №03 (3)

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2008 №03 (3)

 • разное
 • pdf
 • 3.48 МБ
 • добавлен 23.03.2010
Науковий економічний журнал.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Тарлопов І. О. Міжнародний маркетинг у сучасному світі.

Економіка та управління національним господарством.
Вареник О. Ф. Особливості відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності.
Горя...
Нет изображения

Подборка статей по банковской тематике из экономической периодики. Часть 1

 • разное
 • rar
 • 87.52 МБ
 • добавлен 06.07.2009
Подборка осуществлена библиотекой Финансовой академии при Правительстве РФ всех статей по банковской тематике из основных экономических периодических журналов, издаваемых в России за весь 2008 год и первое полугодие 2009 года.rn
McKinsey Finance (архив номеров 2001-2010 гг)

McKinsey Finance (архив номеров 2001-2010 гг)

 • разное
 • pdf
 • 20.77 МБ
 • добавлен 03.09.2010
Под ред. Dennis Swinford
Год издания: 2001-2010
Количество номеров: 36
Язык: английский
McKinsey on Finance - ежеквартальное издание по корпоративным финансам ведущей международной консалтинговой компании McKinsey & Company. В журнале публикуются материалы, подготовленные экспертами и практикующими специалист...
Бюлетень Національного банку України 2010 №01

Бюлетень Національного банку України 2010 №01

 • разное
 • pdf
 • 1.99 МБ
 • добавлен 01.03.2010
Зміст

Головне

Огляд розвитку світової економіки

Економічний розвиток України:
Реальний сектор економіки та інфляційні процеси
Ринок праці та доходи населення
Зовнішній сектор

Розвиток фінансового ринку України:
Огляд сектору депозитних корпорацій
Цінні папери
Процентні ...
Нет изображения

Подборка статей по банковской тематике из экономической периодики. Часть 2

 • разное
 • rar
 • 94.54 МБ
 • добавлен 06.07.2009
Подборка осуществлена библиотекой Финансовой академии при Правительстве РФ всех статей по банковской тематике из основных экономических периодических журналов, издаваемых в России за весь 2008 год и первое полугодие 2009 года.rn
Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ 2009 №1

Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ 2009 №1

 • разное
 • pdf
 • 6.4 МБ
 • добавлен 24.02.2010
Журнал включен в «Перечень научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК
Минобразования России, по направлению экономика. Вестник «РИНХ» реферируется и р...
Финансы 2010 №11

Финансы 2010 №11

 • разное
 • pdf
 • 39.51 МБ
 • добавлен 19.02.2011
В номере
Финансы и бюджет: проблемы и решения
Самолетов В. А. «Электронное правительство»: На пути к «электронному бюджету»
Гайзатуллин P.P. Организация процесса регионально бюджетного планирования в республике Татарстан
Гарифуллина Н. Ю., Гуртов В. А. Образовательная услуга в бюджетных расходах системы высшего ...
Бюлетень Національного банку України 2010 №04

Бюлетень Національного банку України 2010 №04

 • разное
 • pdf
 • 1.2 МБ
 • добавлен 10.06.2010
Бюлетень містить дані з грошово-кредитної статистики, що підготовлені відповідно до міжнародних стандартів та з урахуванням стандартів Європейської системи центральних банків.
Інформацію підготовлено за даними грошово-кредитної статистики, що складається на підставі статистичної звітності банків і Національного банку України...
Нет изображения

Подборка статей по анализу экономической статистики из экономической периодики. Часть 1

 • разное
 • rar
 • 88.06 МБ
 • добавлен 06.07.2009
Подборка осуществлена библиотекой Финансовой академии при Правительстве РФ всех статей по анализу экономической статистики из основных экономических периодических журналов, издаваемых в России за весь 2008 год и первое полугодие 2009 года. В подборке приводится не просто статистические данные, а полноценные статьи с глубоким эко...
Безопасность бизнеса 2010 №2 (собрание статей)

Безопасность бизнеса 2010 №2 (собрание статей)

 • разное
 • rtf
 • 93.12 КБ
 • добавлен 28.01.2011
Тепляшин И.В. Некоторые аспекты формирования института социально-правовой ответственности представителей гражданского общества, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Степанов С.Д. Понятие рейдерства и характеристика способов его совершения.
Шулева О.В. П...
Нет изображения

Подборка статей по анализу экономической статистики из экономической периодики. Часть 2

 • разное
 • rar
 • 88.64 МБ
 • добавлен 06.07.2009
Подборка осуществлена библиотекой Финансовой академии при Правительстве РФ всех статей по анализу экономической статистики из основных экономических периодических журналов, издаваемых в России за весь 2008 год и первое полугодие 2009 года. В подборке приводятся не просто статистические данные, а полноценные статьи с глубоким эко...
Вісник соціально-економічних досліджень. 2008 Випуск 34

Вісник соціально-економічних досліджень. 2008 Випуск 34

 • разное
 • pdf
 • 12.43 МБ
 • добавлен 04.05.2011
Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету.
У збірнику висвітлені теоретичні та практичні підходи до розвитку ринкової інфраструктури. Досліджується фінансовий механізм розвитку господарських систем в умовах інтеграційних процесів. Розглядаються екологічні аспекти економічного розвитку регіонів. Си...
Нет изображения

Подборка статей по анализу экономической статистики из экономической периодики. Часть 3

 • разное
 • rar
 • 78.01 МБ
 • добавлен 06.07.2009
Подборка осуществлена библиотекой Финансовой академии при Правительстве РФ всех статей по анализу экономической статистики из основных экономических периодических журналов, издаваемых в России за весь 2008 год и первое полугодие 2009 года. В подборке приводятся не просто статистические данные, а полноценные статьи с глубоким эко...
Новий економіст України 2010 №03

Новий економіст України 2010 №03

 • разное
 • pdf
 • 4.64 МБ
 • добавлен 01.03.2010
Чи досягла криза в Україні своєї позитивної мети?
Наближення цін на енергоносії та житлово-комунальні послуги до рівня собівартості відіграє визначальну роль у поліпшенні прозорості та стабільності вітчизняного ПЕК
Стратегічний позитив
«Щоб компенсувати втрати зменшення виробництва, Україні необхідні
вливання пр...
Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права. Известия ТРТУ № 4 Тематический выпуск

Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права. Известия ТРТУ № 4 Тематический выпуск

 • разное
 • pdf
 • 4.06 МБ
 • добавлен 14.10.2010
В настоящее издание вошли труды сотрудников факультета экономики, ме-
неджмента и права Таганрогского государственного радиотехнического универси-
тета.
Обсуждаются актуальные проблемы экономики, менеджмента, информаци-
онных технологий, права.
Российская газета. Специальный выпуск Топливно-энергетический комплекс - 2010

Российская газета. Специальный выпуск Топливно-энергетический комплекс - 2010

 • разное
 • pdf
 • 3.79 МБ
 • добавлен 24.04.2011
Издательский дом РГ, М: 2010 - 24 С.
Отраслевой спецвыпуск РГ, посвящённый основным тенденциям в сфере ТЭК России. В выпуске - анализ динамики энергетических отраслей в 2010 году, тренды в модернизации отрасли, перспективы экспорта в страны ЕС, управление рисками в ТЭК, экологические проблемы в сфере энергопотребления.
Кредитный вестник 2008 №91

Кредитный вестник 2008 №91

 • разное
 • doc
 • 13.07 МБ
 • добавлен 20.02.2011
Содержание.
Ключевые индикаторы.
Макроэкономическая ситуация.
Ситуация в российской банковской системе.
Основные тенденции на рынке кредитных ресурсов Объемы предоставленных кредитов Процентные ставки.
Выдача кредитов Кредитный портфель российских банков Размещенные кредиты Лучшая практика раскрытия информаци...
Світ фінансів 2010 №03

Світ фінансів 2010 №03

 • разное
 • pdf
 • 2.67 МБ
 • добавлен 02.05.2011
Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету
ВИПУСК 3
2010 рік – 235 с.
ISSN 1818-5754

Олександр ДЗЮБЛЮК
Активізація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в системі заходів із подолання фінансово-економічної кризи
Сергій ВОЖЖОВ, Володимир ХОХЛОВ
Оптимі...
Проблемные вопросы бухгалтерского учета, экономического анализа и статистики. Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2009 года. Сборник докладов

Проблемные вопросы бухгалтерского учета, экономического анализа и статистики. Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2009 года. Сборник докладов

 • разное
 • pdf
 • 1.72 МБ
 • добавлен 15.10.2011
Капралова Е.Б. (ред.) Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербург государственного университета, 2011. 206 с.
ISBN 978-5-7310-2681-9.

Сборник посвящен проблемным вопросам методики и методологии бухгалтерского учета и экономического анализа в разных отраслях народного хозяйства, аудита, отчетности предприятий, конт...