• формат pdf
  • размер 3,32 МБ
  • добавлен 07 июля 2015 г.
Габович А., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності
Монографiя. — Київ: Києво-Могилянська академія, 2015. — 208 с. — ISBN 978-966-518-675-5.
Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства? Чи на часі проведення всебічного аналізу стану української науки із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв? Яке місце в системі організації науки мають посідати європейські цінності? Автори пропонують відповіді на ці запитання, усвідомлюючи при цьому, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і долучитися до обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в книзі заторкнуто певні концептуальні аспекти дослі-дження науки: ціннісний, термінологічний, філософсько-правовий, коґнітивний і наукометричний. Автори вважають, що підтримувана державою так звана наукова еліта України не має права претендувати на це високе звання. Думка авторів: для збереження та розвитку української науки потрібні об’єктивне бачення ситуації, політична воля і продумані активні дії як влади, так і самих учених.
Книга розрахована на науковців, державних службовців і всіх, хто цікавиться наукою та освітою як державними інституціями.
В книзі проаналізовані деякі принципові аспекти стану фундаментальної науки в Україні на 2014 рік. Показано, що в країні відсутнє усвідомлення того, що головне, хоча й не єдине завдання науки полягає у створенні нового знання. Особливу увагу приділено державним академіям наук, зокрема Національній академії наук України. Показано, що існуючий закон про науку та проект нового закону мають суттєві вади з юридичної точки зору і перешкоджають вільному розвитку науки в руслі загальних тенденцій розвинутих країн. Піддано критиці існуючий статус самоврядних державних академій як своєрідний гібрид громадської організації та державної установи. Загальне поняття еліти та деякі наукометричні дані використані для аналізу якості наукової еліти України. Показано вкрай незадовільний стан суспільних та гуманітарних наук в Україні. Обговорені критерії, за якими має бути проведений майбутній аудит української науки з метою її реформування на європейський лад.
Слово до читача.
Експлікації.
Філософсько-правовий аспект.
Організації академічної науки.
Еліти і цінності.
Європейське наукометричне бачення науки та наукової еліти України.
Деякі оприлюднені та неоприлюднені матеріали про науку.
Похожие разделы