Технология программирования
Информатика и вычислительная техника
  • формат doc
  • размер 3.18 МБ
  • добавлен 25 декабря 2008 г.
Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т. Програмні оболонки і пакети: Навч. посібник
Навчальний посібник призначений для студентів ІІІ курсу спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. Метою вивчення дис-ципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології побудови та використання програмних оболонок і пакетів, освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання. Посібник буде корисним для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціаль-ностей, а також всім, хто цікавиться проблемами інформаційної галузі.
Похожие разделы
Смотрите также

Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія програмування і створення програмних продуктів

  • формат pdf
  • размер 3.03 МБ
  • добавлен 06 октября 2011 г.
Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д.Технологія програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2009. — 372 с. ISBN 978–966–483–234–9 Рецензенти В. А. Кадієвський, д-р екон. наук, проф. (Державна академія статистики) М. М. Клименюк, д-р. екон. наук, проф. (Академія муніципального управління) Г. В. Лавінський, д-р техн. наук, проф. (Український фінансово-економічний інститут) Л. Б. Долінський, канд. екон. наук, доц....