Технология программирования
Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 3.03 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія програмування і створення програмних продуктів
Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д.Технологія програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2009. — 372 с. ISBN 978–966–483–234–9
Рецензенти
В. А. Кадієвський, д-р екон. наук, проф. (Державна академія статистики) М. М. Клименюк, д-р. екон. наук, проф. (Академія муніципального управління) Г. В. Лавінський, д-р техн. наук, проф. (Український фінансово-економічний інститут) Л. Б. Долінський, канд. екон. наук, доц. (Київський національний економічний університет)
Навчальний посібник призначений для студентів ІІІ курсу спеціальностей
6101 «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та 6205 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання.
У навчальному посібнику висвітлюються такі питання розробки програмного забезпечення як: - класифікація програмного забезпечення; концептуальні основи побудови пакетів прикладних програм;
- правила застосування мовних засобів пакетів прикладних програм;
- формування вимог до пакетів прикладних програм, що створюються;
- використання інструментальних засобів розробки пакетів прикладних програм;
- основні підходи до створення програмних систем обробки даних в архітектурі клієнт-сервер; - проектування та розробка програмного забезпечення, що орієнтоване на використання баз даних, що створені за допомогою сучасних систем управління базами даних.
Посібник буде корисним для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також всім, хто цікавиться питаннями розробки програмного забезпечення.
Похожие разделы
Смотрите также

Бармак О.В. Visual studio. NET. Створення Windows-програм

 • формат pdf
 • размер 898.87 КБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Хмельницький: ХНУ, 2006. – 90 с. Розглядається нова технологія програмування – .NET корпорації Microsoft та інструментальний засіб, з допомогою якого вона втілюється – інтегроване середовище розробки Visual Studio .NET. Матеріал містить великий об’єм реальних програм, який дозволяє в стислі терміни курсу осягнути розмаїття методів роботи при створенні програмного забезпечення. Конспект лекцій з курсу Сучасні технології та інструментарій програму...

Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т. Програмні оболонки і пакети: Навч. посібник

 • формат doc
 • размер 3.18 МБ
 • добавлен 25 декабря 2008 г.
Навчальний посібник призначений для студентів ІІІ курсу спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. Метою вивчення дис-ципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології побудови та використання програмних оболонок і пакетів, освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання. Посібник буде корисним для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціаль-ностей, а також всім, х...

КПІЗ - Програма для створення знімків екрану - Screenshot Capturer

 • формат doc
 • размер 876.5 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) - Програма для створення знімків екрану – Screenshot Capturer ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), Кафедра комп'ютерних наук, ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих систем), 4 курс, 1 семестр. Головні розділи, розкриті в роботі: 1. Вимоги до програмного засобу. 2. Зовнішній опис. 3. Кодування. 4. Тестування. 5...