Геохимия
Геологические науки и горное дело
Практикум
 • формат pdf
 • размер 14.35 МБ
 • добавлен 18 июля 2011 г.
Гамкало З.Г. Хімія геосфер
Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 195 с.

Курс лабораторного практикуму охоплює найважливіші розділи сучасної хімії та її експерементальні напрями, тематичні плани лекцій, лабораторних і практичних робіт із курсів "Хімія" та "Хімія геосфер", правила техніки безпеки під час роботи в хімічній лабораторії.
Для студентів природничіх факультетів вищих закладів освіти.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геология полезных ископаемых
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Литология и фациальный анализ
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Минералогия и кристаллография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Обогащение полезных ископаемых
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Петрография и петрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Поиски, оценка и разведка месторождений ПИ
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Экологическая геология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Гидрология
 4. Гидрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Почвоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Химия и химическая промышленность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Химия и химическая промышленность
 3. Аналитическая химия
 4. Аналитическая химия элементов
 1. Академическая и специальная литература
 2. Химия и химическая промышленность
 3. Физическая и коллоидная химия