Статья
  • формат doc
  • размер 18,52 КБ
  • добавлен 07 декабря 2013 г.
Гарагонич О.В. Акціонерні товариства з ознаками фіктивності
Опубліковано: Материалы Двенадцатой международной научно-практической интернет-конференции "Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые аспекты интеграции Украины в мировую экономику" Донецк, 26 августа — 6 сентября 2013 года
Одним із інститутів тіньової економіки в Україні є суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності. Особливо шкідливим для економіки є існування таких суб’єктів на фондовому ринку. Як правило, вони існують у формі акціонерних товариств і щодо них у законодавстві та науковій літературі вживаються терміни «емітенти з ознаками фіктивності», «емітенти технічних (сміттєвих) цінних паперів», «фіктивні корпорації» та ін.