Статья
  • формат pdf
  • размер 4,63 МБ
  • добавлен 27 января 2015 г.
Гарагонич О.В. Актуальні питання адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС
Наукова стаття
Visegrad Joual on Human Rights. – 2014. – №
1. – С. 36-42
У статті досліджуються правові засади адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС. Окреслено основні напрямки здійснення адаптації українського законодавства у сфері корпоративного права до європейських стандартів.
Ключові слова: корпоративне законодавство, право ЄС, акціонерні товариства, господарські товариства, Угода про асоціацію України та ЄС, адаптація законодавства, acquis communautaire.