Статья
  • формат pdf
  • размер 167,92 КБ
  • добавлен 28 февраля 2014 г.
Гарагонич О.В. Економічна безпека корпоративних підприємств: правовий аналіз актуальних проблем
Наукова стаття
Порівняльно-аналітичне право.- 2014.- №
1.- С. 104-105
Статтю присвячено дослідженню правових питань забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств в сучасних умовах. На основі аналізу сучасних загроз безпечному та ефективному функціонуванню корпоративних підприємств розроблені рекомендації із вжиття першочергових правових заходів по забезпеченню безпеки у корпоративному секторі економіки України.
Ключові слова: корпоративні підприємства, економічна безпека, акціонерні товариства, корпоративний сектор економіки, рейдерство.