Статья
  • формат pdf
  • размер 217,25 КБ
  • добавлен 30 декабря 2014 г.
Гарагонич О.В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: правова сутність та структура
Наукова стаття
Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5 – С. 130-135
Одним чи не найпроблемнішим та обговорюваним у науці господарського права є питання визначення поняття та елементів правосуб’єктності суб’єктів господарювання, особливо тих, що діють у формі акціонерних товариств.
Про гостроту актуальності запропонованого до розгляду питання свідчить також той факт, що сутність господарської правосуб’єктності АТ є нерозкритою на внутрішньому доктринальному рівні, що як наслідок призводить до колізій у чинному законодавстві України.
У статті узагальнено основні наукові підходи до розуміння категорії «господарська правосуб’єктність» та її складових елементів, проаналізовано їх вплив на визначення дефініції «господарська правосуб’єктність акціонерного товариства». У статті автор обґрунтовує власне бачення поняття господарської правосуб’єктності акціонерних товариств.
Ключові слова: правосуб’єктність, господарська правосуб’єктність, структура правосуб’єктності, елементи господарської правосуб’єктності, акціонерні товариства.