Статья
  • формат pdf
  • размер 5,19 МБ
  • добавлен 10 января 2016 г.
Гарагонич О.В. Характер відносин між засновниками акціонерного товариства до його державної реєстрації
Наукова стаття
Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 12. – С. 3-8
У статті досліджується характер відносин, які виникають між засновниками акціонерного товариства до його державної реєстрації. Особлива увага приділяється з’ясуванню місця таких відносин у системі правовідносин.
Ключові слова: акціонерне товариство, засновники, акції, корпоративні права, господарські відносини, корпоративні відносини.
Гарагонич А.В. Характер отношений между учредителями до государственной регистраци акционерного общества
В статье исследуется характер отношений, возникающих между учредителями акционерного общества до его государственной регистрации. Особое внимание уделяется анализу места таких отношений в системе правоотношений.
Ключевые слова: акционерное общество, учердители, акции, корпоративные права, хозяйственные отношения, корпоративные отношения.