Статья
  • формат pdf
  • размер 1,28 МБ
  • добавлен 23 марта 2016 г.
Гарагонич О.В. Конфлікт інтересів акціонерів і акціонерного товариства
Наукова стаття
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 2 (29). – С. 121-135
У статті досліджується проблема конфлікту інтересів акціонерів і акціонерного товариства в сфері корпоративних відносин. Аналізуються складові конфлікту інтересів, а також його співвідношення із суміжними категоріями.
Ключові слова: конфлікт інтересів, акціонерне товариство, акціонери, корпоративні відносини, корпоративний конфлікт.
Гарагонич А.В. Конфликт интересов акционеров и акционерного общества
В статье исследуется проблема конфликта интересов акционеров и акционерного общества в сфере корпоративных отношений. Анализируются составляющие конфликта интересов, а также его соотношение со смежными категориями.
Ключевые слова: конфликт интересов, акционерное общество, акционеры, корпоративные отношения, корпоративный конфликт