Статья
  • формат pdf
  • размер 1,07 МБ
  • добавлен 12 декабря 2014 г.
Гарагонич О.В. Правові аспекти анулювання викуплених акціонерним товариством акцій
Наукова стаття
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – №
5. – С. 59-66
У статті досліджуються проблеми, пов’язані анулюванням викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу. Основну увагу приділено аналізу процедури анулювання викуплених товариством акцій та правових проблем, пов’язаних з її реалізацією.
Інтерес до цієї проблеми викликаний насамперед необхідністю вдосконалення корпоративного законодавства, яке за сучасних умов уже не відповідає потребам сьогодення і нездатне ефективно забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, у т.ч. держави та територіальних громад, що володіють частками у статутних капіталах значної кількості АТ. Чисельні спроби, які протягом останніх років робилися щодо вдосконалення законодавства про АТ, так і не привели до очікуваного результату. Практичне застосування значної кількості правових норм корпоративного законодавства, у т. ч. тих, що стосуються анулювання викуплених АТ акцій, сьогодні викликають чимало запитань, які не мають однозначної відповіді.
Ключові слова: акціонерне товариство, акції, викуп акцій, анулювання акцій, порядок анулювання викуплених акціонерним товариством акцій.