Статья
  • формат pdf
  • размер 1,11 МБ
  • добавлен 11 декабря 2016 г.
Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 3 (30). – С. 130-141.
У статті досліджується проблема правової природи корпоративних відносин, які виникають між акціонерами та акціонерним товариством, а також визначається їх місце у системі правовідносин.
Ключові слова: корпоративні відносини, акціонерне товариство, акціонери, господарські відносини.
Гарагонич А.В. Правовая природа корпоративных отношений между акціонером и акционерным обществом
В статье исследуется проблема правовой природы корпоративных отношений, которые возникают между акционерами и акционерным обществом, а также определяется их место в системе правоотношений.
Ключевые слова: корпоративные отношения, акционерное общество, акционеры, хозяйственные отношения
Garagonych O.V. The legal nature of the corporate relations between shareholders and joint-stock company.
In the article the problem of the legal nature of corporate relationships between shareholders and joint-stock company, their place in the legal relations are considered.
Keywords: corporate relations, joint-stock company, shareholders, economic relations.