Статья
  • формат pdf
  • размер 206,76 КБ
  • добавлен 17 апреля 2015 г.
Гарагонич О.В. Загальні та особливі умови легітимації акціонерних товариств
Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7 . – С. 70-74
У статті аналізується сутність поняття легітимації акціонерних товариств, його співвідношення із суміжними поняттями. Досліджуються загальні та особливі умови легітимації акціонерних товариств в Україні на сучасному етапі.
Ключові слова: легітимація, легалізація, акціонерні товариства, державна реєстрація, емісія акцій, ліцензування, патентування
В статье анализируется сущность понятия легитимации акционерных обществ, его соотношение с смежными понятиями. Исследуются общие и особенные условия легитимации акционерных обществ в Украине на современном этапе.
Ключевые слова: легитимация, легализация, акционерные общества, государственная регистрация, регистрация эмиссии акций, лицензирование, патентирование