Статья
  • формат doc
  • размер 27,82 КБ
  • добавлен 30 августа 2012 г.
Гарагонич О.В. Загальні збори у системі корпоративного управління акціонерного товариства
2012.- Донецьк: ІЕПД, 13 с.
Тези доповіді Гарагонича О. В. на 10-ій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Загальні проблеми господарського права на сучасному етапі розвитку суспільства" (21-30 вересня 2012 року)
Аналізуються місце загальні зборів у системі корпоративного управління акціонерного товариства, компетенція загальних зборів як вищого органу управління товариства, види зборів