• формат djvu
  • размер 22,75 МБ
  • добавлен 13 июля 2016 г.
Гавриленко В.О. Шлях до сфрагістики
Львівське відділення ІУАД імені М.С. Грушевського НАН України; Укр. геральд. тов.; Ін-ут спец. іст. ди-ін Музею Шереметьєвих. — Київ; Львів, 2014. — 328 с. — ISBN 978-966-02-7306-1.
У книзі представлено науково-творчий доробок відомого українського дослідника сфрагістики Віталія Гавриленка. Публікуються праці з бібліографії, історіографії, питань предмета і методології печаткознавства України, які сприяли оформленню української сфрагістики в окрему галузь серед однопрофільних історичних дисциплін інших країн. Висвітлюється широкий спектр сфрагістичної проблематики: циліндри і скарабеї Стародавнього Світу, геми античності, молівдовули Візантії, давньоруські та козацькі сфрагістичні інсигнії, цехові печатки. В цьому плані книга вибраних праць Віталія Гавриленка - своєрідна хрестоматія для вивчення сфрагістичних і геральдичних пам’яток.
Розрахована на фахівців сфрагістики, працівників архівів і музеїв, колекціонерів, студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією, культурою, мистецтвом.
Гречило А. Наукова діяльність Віталія Гавриленка на ниві сфрагістики.
Історіографія, печаткознавство.
Про предмет, методи і завдання сфрагістики.
Дослідження зі сфрагістики дорадянського періоду (Історіографічно-бібліографічний огляд).
Радянські дослідження зі сфрагістики (Історико-бібліографічний нарис).
Нагромадження сфрагістичних знань з давніх часів до середини XIX ст.
Початок української сфрагістики.
Історіографія української сфрагістики другої половини XIX ст.
Основні тенденції і напрямки розвитку української сфрагістики періоду імперіалізму.
Українська сфрагістика кінця XIX - початку XX ст.
Джерело історії.
Сфрагістика [стаття з енциклопедії].
Візантійська сфрагістика.
До історії дослідження візантійської сфрагістики.
Византийская сфрагистика в отечественной историографии (Библиографический указатель).
Византийская сфрагистика в дореволюционной историографии России.
Візантійські печатки та їх ремінісценції у сфрагістичній практиці Київської Русі.
Печатки княжої доби.
Вислі свинцеві булли з Пліснеська: факти і гіпотези.
[Рец. на:] В. Л. Янин. Актовые печати Древней Руси Х-ХV вв. Т.1: Печати X - начала XIII вв. - 326 с., илл.; Т. 2: Новгородские печати ХІІІ-ХV вв. - 369 с., илл. - Москва, 1970.
Цехові печатки.
Цехові печатки XIV ст. як джерело до історії цехів м. Львова.
Імена майстрів [печаток] - невідомі.
Львівські цехові печатки ХІV-ХV ст. та питання про час їх виникнення.
Печатки ремісничих цехів Кам’янця-Подільського.
Сфрагістичні пам’ятки ремісників.
Середньовічна цехова геральдика та питання про використання її для репрезентації місцевого виробництва в умовах ринкових відносин.
Джерелознавчі аспекти печаток львівського гончарного цеху.
Зацікавленим поглядом.
Печатки купецьких організацій Львова з фаховою символікою.
Спроба визначення емблеми цеху золотарів: сиґіллограма.
Гербові емблеми львівських деревообробних цехів.
Символіка цехового шкіряного промислу міста Львова.
Опис львівських цехових печаток та ціх XIV-XVIII ст.
Фаховий колорит львівських цехових печаток кінця XVIII -1 пол. XIX ст.
Козацькі печатки.
Невідомий універсал і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 р.
Образний світ козацької сфрагістики.
Печатки Війська Запорозького - невід’ємний атрибут козацької державності.
Сфрагістичні пам’ятки козацької державності: першооснова і ґенеза.
Печатки з написом «копія» у системі комунікаційних координат козацької сфрагістики.
Матеріали до підручника сфрагістики.
Український підручник сфрагістики - вимога часу.
Теоретико-методологічні засади сфрагістики.
Про використання цехової емблематики та символіки при вивченні історії України в технічних вузах.
Українська сфрагістика: Програма спецкурсу для студентів історичного факультету.
Циліндричні печатки та їх глиняні відбитки стародавньої Месопотамії.
Бібліографічний покажчик публікацій В.О. Гавриленка (1961-2014).
Іменний покажчик.