Топливно-энергетический комплекс
Практикум
  • формат pdf
  • размер 680,20 КБ
  • добавлен 15 ноября 2015 г.
Герасимчук О.П., Пуць В.С., Картавий А.Г. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи
Методичні вказівки. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. – 40 с.
Видання містить методичні вказівки до виконання дипломної роботи.
Призначене для студентів спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» денної форми навчання.
Вступ.
Загальні положення.
Тематика дипломної роботи та керівництво роботою.
Порядок виконання дипломної роботи.
Захист дипломної роботи.
Структура, зміст і обсяг дипломної роботи.
Правила оформлення пояснювальної записки.
Вказівки до оформлення технологічної частини дипломної роботи.
Завдання:.
Описати принцип роботи ПМіП на основі опису конструкції, паспорта, принципових і електричних схем.
Розробити структурно-функціональну схему ПМіП.
Розробити функціональні моделі двох несправностей, що найчастіше зустрічаються.
Розробити матрицю пошуку несправностей для вибраних несправностей.
Розробити алгоритм пошуку несправностей однієї з несправностей методом половинного розбит-тя.
Розробити алгоритм пошуку і усунення другої несправності.
Список рекомендованої літератури.
Додатки.