Топливно-энергетический комплекс
Практикум
  • формат pdf
  • размер 429,16 КБ
  • добавлен 28 сентября 2016 г.
Герасимчук О.П., Пуць В.С. Технологія ремонту електропобутової техніки
Методичні вказівки. — Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. — 32 с.
Видання містить методичні вказівки до виконання курсової роботи. Призначене для студентів спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» денної форми навчання.
Вступ.
Вимоги до оформлення курсової роботи.
Вказівки з виконання завдань курсової роботи.
Завдання
Описати принцип роботи ПМіП на основі опису конструкції, паспорта, принципових і електричних схем.
Розробити структурно-функціональну схему ПМіП.
Розробити функціональні моделі двох несправностей, що найчастіше зустрічаються.
Розробити матрицю пошуку несправностей для вибраних несправностей.
Розробити алгоритм пошуку несправностей однієї з несправностей методом половинного розбиття.
Розробити алгоритм пошуку і усунення другої несправності.
Розглянути одне з питань в реферативній формі згідно з переліком тем.
Список літератури
Додатки