Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат djvu
 • размер 650,43 КБ
 • добавлен 09 мая 2014 г.
Гладілін В.М. ГІС інженерних мереж
Методичні вказівки до вивчення курсу. - К.: КНУБА, 2004. - 76 с.
Розглянуто питання побудови геоінформаційної системи інженерних мереж та аналізу ситуацій і прийняття рішень в управлінні міськими мережами в рамках геоінформаційної системи управління територіями.
Призначені для студентів спеціальностей 7.070901 Геодезія, 7.070908 Геоінформаційні системи та технології.
Загальні положення
Методичні вказівки для вивчення курсу
Сучасний стан геоінформаційних ресурсів міських інженерних мереж як складових муніципальної ГІС
Загальна характеристика проблем і задач геоінформаційного моделювання інженерних мереж
Класифікація геоінформаційних ресурсів та моделювання
Концептуальна модель ГІС як обробної системи
Інформаційне моделювання бази інженерних мереж
Структура геометричної моделі
Геокодування інженерних мереж
Топографо-геодезичне забезпечення інженерних мереж
Обґрунтування вибору масштабу картографічних матеріалів
Обґрунтування точності топографо-геодезичних та картографічних матеріалів для ГІС ІК
Обґрунтування точності ведення кадастрових планів ІК
Класифікатор і система умовних позначень ІК кадастрових та експлуатаційних системах
Забезпечення топологічності об’єктів
Реляційна модель просорових даних інженерних мереж
Структура об’єктів інженерних мереж
Інфологічна модель бази інженерних мереж на реляційному рівні
Використання реляційної моделі для збереження просторових даних
Структура бази даних
Методика застосування геоінформаційної системи для експлуатації ІК
Застосування геоінформаційної системи для експлуатації інженерних комунікацій
Застосування теорії графів для визначення надійності та потокорозподілу в системі КІС ІК
Методика створення опорних планів підземних комунікацій
Структура ГІС-системи та принципи прийняття рішень щодо поліпшення експлуатації ІК
Список літератури
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика