• формат pdf
  • размер 1,69 МБ
  • добавлен 26 августа 2013 г.
Головач І.В., Черниш О.М., Яременко В.В. Теоретична механіка
Посібник для студентів очної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.100102 - Процеси,машини та обладнання агропромислового виробництва.– Київ: НАУ, 2009. – 279 с.
Викладено теоретичний матеріал та навчально – методичні поради щодо вивчення основних розділів дисципліни, наведені запитання для самоперевірки.
Рекомендовано для студентів очної та заочної форм навчання технічного напряму підготовки фахівців агропромислового виробництва.
Похожие разделы