Лингвистика
Словарь
  • формат pdf
  • размер 8,40 МБ
  • добавлен 22 ноября 2015 г.
Голянич М.І., Стефурак Р.І., Бабій І.О. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 272 c.
Наведено 750 найуживаніших термінів з питань лексикології, фразеології, лексикографії. Увагу приділено систематизації та поясненню значень термінологічних одиниць, взаємозв'язків і взаємозалежностей між ними з урахуванням важливих рис, особливостей терміновживання у задекларованих галузях українського мовознавства. Розкрито сутність таких понять, як антоніміка, безеквівалентна лексика, гебраїзм, гібридне слово, гіперонім, енантіосемія, етнографізми, пареміологія, сингармонізм, словник мовця, фразеологічні антоніми, шифризми.