Учебные планы, программы и нормативная документация
 • формат pdf
 • размер 339.85 КБ
 • добавлен 11 июля 2010 г.
Голєв С.В. Політична психологія. Навчальна програма
(на укр. яз. ). - Херсон: ВМУРоЛ "Україна" ХФ, - 2004. - 31 с.
В учебно-методическом комплексе учебной программы "Политическая психология" расскрываются следующие разделы:
Тематический план.
Учебная программа.
Список рекомендованной по курсу литературы (основной и дополнительный).
Планы семинарских занятий.
Методические рекомендации студентам по оргаизации самостоятельной работы над курсом.
Организационно-методические указания по выполнению самостоятельной исследовательской работы.
Контрольные вопросы к экзамену.

Рекомендована: студентам-психологам, политологам, социальным работникам, изучающим данный курс в ВУЗе и преподавателям.

Стоимость данного файла составляет 5 балл(ов)
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Андрійчук І.П. Політична психологія: методичні вказівки для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю Психологія та соціальні педагогіка

Практикум
 • формат djvu
 • размер 112.82 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Тернопіль: ТНПУ, 2004. - 29 с. Упорядник: Андрійчук І.П. - кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка У програмі наведено примірний тематичний план зі всіх видів занять, детально висвітлені основні проблеми політичної психології, запропоновано орієнтовну тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань та питання до заліку. Для зручності у підгот...

Васютинський В. Інтеракційна психологія влади

 • формат rtf
 • размер 5.3 МБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
К. , 2005. Монография (на укр. языке) В монографии анализируется проблема социально-психологических источников власти, процессы возникновения властно-подчиненных отношений, обосновывается их интерактивно-феноменологическая природа. Для специалистов в области социальной и политической психологии.

Гаєвська Н.В. Соціокультурні чинники сприймання виборцями рекламних повідомлень

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 259.71 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 18 с. Анотація. Розкрито суть понять "політична свідомість", "політичні рекламні повідомлення", "політична рекламна діяльність". Показано взаємозалежність перебігу та результату процесу розуміння політичної реклами від типу політичної свідомості особистості. Висвітлено механізми та психологічні особливості політичної соціалізації...

Головатий М.Ф. Політична психологія

 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Головатий — [2-ге вид.]. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 400 с. У пропонованому підручнику розглядається феномен «політична психологія» як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прик ладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думк...

Головатий М.Ф. Політична психологія

 • формат pdf
 • размер 462.1 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Київ: МАУП - 2001. - 134 с. (укр. ) У пропонованому навчальному посібнику розглядається феномен "політична психологія" як малодосліджена в Україні наукова та прикладна дисципліна. Розкриваються суть, предмет і метод політичної психології, її структура, особливості та основні форми виявлення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки, участі та ін. Для студентів, викладачів, наукових працівників, а так...

Головатий М.Ф. Політична психологія

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 27 июня 2010 г.
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2001. У пропонованому підручнику розглядається феномен політична психологія як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної елиті та ін. Для...

Дідух М.Л. Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 274.42 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с. Анотація. Об’єкт дослідження – процес політичної соціалізації молоді. Предмет дослідження – становлення політичної свідомості молоді в умовах соціально-політичної нестабільності. Мета дослідження – розкрити психологічні закономірності становлення та вираження політичної свідомості молоді в мінливих суспільних умовах....

Лактіонов О.М., Хомуленко Т.Б. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 11.63 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
– Харків, 2009. – 94 с. Отличная книжка, которая кратко и чётко содержит в себе всю необходимую информацию. Вступ. Програма модулю «Політична психологія». Список літератури. Тематика рефератів. Тезауруси до тем за модулем «Політична психологія». Тести до модулю «Політична психологія». Пакет т’юторських завдань до модулю «Політична психологія». Матеріали до практичних занять. Програма модулю «Іміджелогія». Список літератури. Тематика рефератів. Т...

Лекции - курс: Политическая психология. Часть 2

Статья
 • формат doc
 • размер 814 КБ
 • добавлен 11 июля 2010 г.
ОМУРЧ "Украина" ХФ., ИПИС ХГУ. - 2009 г. - 101 стр. (Часть 2). Материалы к лекциям по политической психологии подобрали и систематизировали: преподаватель Голев С. В., адъюнкт-профессор психологии, ассистент Голева О. С., магистр психологии. Часть 2 включает 5 лекций: "Психологические основы ведения выборной кампании" (Вопросы: Политическая реклама и предвыборная агитация. Стратегия и тактика в избирательной кампании. Концептуальное проектиров...

Склярук А.В. Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 239.75 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут соціальної та політичної психології АПН України. — К., 2007. — 24 с. Анотація. Об’єктом дослідження є соціально-психологічні чинники політичної поведінки особистості. За предмет дослідження взято соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості. Мета дослідження – визначити залежність конкретних форм політичної поведінки індивіда від рівня його соціального самоп...