• формат rtf
 • размер 5.3 МБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Васютинський В. Інтеракційна психологія влади
К. , 2005. Монография (на укр. языке)
В монографии анализируется проблема социально-психологических источников власти, процессы возникновения властно-подчиненных отношений, обосновывается их интерактивно-феноменологическая природа. Для специалистов в области социальной и политической психологии.
Смотрите также

Андрійчук І.П. Політична психологія: методичні вказівки для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю Психологія та соціальні педагогіка

Практикум
 • формат djvu
 • размер 112.82 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Тернопіль: ТНПУ, 2004. - 29 с. Упорядник: Андрійчук І.П. - кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка У програмі наведено примірний тематичний план зі всіх видів занять, детально висвітлені основні проблеми політичної психології, запропоновано орієнтовну тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань та питання до заліку. Для зручності у підгот...

Ворначева Т.Р. Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 230.72 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с. Анотація. Проведено дослідження провідних чинників сприйняття студентами політичної реклами. Встановлено провідну роль соціокультурних і когнітивних чинників у формуванні сприйняття молоддю політичної реклами. З'ясовано, що проявом політичної свідомості молоді є сукупність особистих думок, теоретичних концепцій, ментальних я...

Голєв С.В. Політична психологія. Навчальна програма

 • формат pdf
 • размер 339.85 КБ
 • добавлен 11 июля 2010 г.
(на укр. яз. ). - Херсон: ВМУРоЛ "Україна" ХФ, - 2004. - 31 с. В учебно-методическом комплексе учебной программы "Политическая психология" расскрываются следующие разделы: Тематический план. Учебная программа. Список рекомендованной по курсу литературы (основной и дополнительный). Планы семинарских занятий. Методические рекомендации студентам по оргаизации самостоятельной работы над курсом. Организационно-методические указания по выполнению само...

Головатий М.Ф. Політична психологія

 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Головатий — [2-ге вид.]. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 400 с. У пропонованому підручнику розглядається феномен «політична психологія» як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прик ладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думк...

Головатий М.Ф. Політична психологія

 • формат pdf
 • размер 462.1 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Київ: МАУП - 2001. - 134 с. (укр. ) У пропонованому навчальному посібнику розглядається феномен "політична психологія" як малодосліджена в Україні наукова та прикладна дисципліна. Розкриваються суть, предмет і метод політичної психології, її структура, особливості та основні форми виявлення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки, участі та ін. Для студентів, викладачів, наукових працівників, а так...

Головатий М.Ф. Політична психологія

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 27 июня 2010 г.
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2001. У пропонованому підручнику розглядається феномен політична психологія як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної елиті та ін. Для...

Карковська Р.І.Потреба влади як психологічний чинник політичної свідомості студентів

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 241.62 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2007. — 15 с. Анотація. Визначено особливості потреби влади, які впливають на формування політичної свідомості студентів. Встановлено, що потреба влади є складним мотиваційним утворенням, що формується з двох компонентів - потреби домінування та потреби підпорядкування, які пов'язані з базовими потребами особистості. Доведено, що потре...

Лактіонов О.М., Хомуленко Т.Б. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 11.63 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
– Харків, 2009. – 94 с. Отличная книжка, которая кратко и чётко содержит в себе всю необходимую информацию. Вступ. Програма модулю «Політична психологія». Список літератури. Тематика рефератів. Тезауруси до тем за модулем «Політична психологія». Тести до модулю «Політична психологія». Пакет т’юторських завдань до модулю «Політична психологія». Матеріали до практичних занять. Програма модулю «Іміджелогія». Список літератури. Тематика рефератів. Т...

Лекции - курс: Политическая психология. Часть 2

Статья
 • формат doc
 • размер 814 КБ
 • добавлен 11 июля 2010 г.
ОМУРЧ "Украина" ХФ., ИПИС ХГУ. - 2009 г. - 101 стр. (Часть 2). Материалы к лекциям по политической психологии подобрали и систематизировали: преподаватель Голев С. В., адъюнкт-профессор психологии, ассистент Голева О. С., магистр психологии. Часть 2 включает 5 лекций: "Психологические основы ведения выборной кампании" (Вопросы: Политическая реклама и предвыборная агитация. Стратегия и тактика в избирательной кампании. Концептуальное проектиров...