• формат pdf
  • размер 2,53 МБ
  • добавлен 19 декабря 2016 г.
Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз
монографія / за наук. ред. д-ра політ. наук Л. Є. Шкляра. - К. : НАДУ, 2009. - 392 с.
У монографії аналізуються концептуальні засади функціонування політичних партій як інституту державної політики та управління; висвітлюється роль впливу середовища на перевтілення політичних партій у державний інститут. Аналізуються партійні механізми формування державної політики; розкривається діяльність партій під час формування вищих органів державної влади та виконання ними державницьких функцій.
Для фахівців у галузі державного управління, політичних наук, студентів та слухачів зі спеціальностей "Державне управління", "Політологія" вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами політичного розвитку сучасної України.
Теоретико-методологічні засади дослідження інституту політичних партій у системі державного управління
Основні напрями аналізу суспільної ролі політичних партій у вітчизняній та зарубіжній науці
Особливості дослідження політичних партій у державному управлінні
Джерельна база вивчення інституту політичних партій та державної політики й управління в Україні
Концептуальні засади суспільного реформування
Теоретичні підходи щодо реформування політичної системи України
Роль та місце ідеології у реформуванні політичної системи
Вплив політичних партій на процеси суспільних трансформацій
Політико-адміністративні засади діяльності політичних партій
Організаційна побудова політичної партії: норми та принципи
Внутрішньопартійна демократія як основний напрям розвитку політичних партій демократичного взірця
Фінансування діяльності політичних партій
Політичні партії і виборчий процес
Виборчі системи та умови їх застосування
Вітчизняне виборче законодавство: недоліки та напрями удосконалення
Роль, місце і функції політичних партій у виборчому процесі
Участь політичних партій у діяльності законодавчого і виконавчого органів державної влади
Парламентська діяльність політичних партій: фракція, коаліція, опозиція
Поняття коаліційного уряду та роль політичних партій у його формуванні
Інститут президентства та роль політичних партій у його функціонуванні
Модель політичної партії в умовах модернізації політичної системи