• формат pdf
  • размер 109,34 МБ
  • добавлен 16 января 2014 г.
Горбулін В.П. (ред.) Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України
Науково-методологічний посібник. /О.С. Власюк, Я. А. Жаліло, А.І. Семенченко, Л.Д. Яценко, та ін. За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. — К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. — 116 с. (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України).
До посібника увійшли матеріали наукових досліджень, присвячених застосуванню методів стратегічного планування суспільного розвитку, а також приділено увагу певним проблемним питанням щодо впровадження стратегічного програмно-цільового методу планування процесів соціально-економічного розвитку. Видання розраховане на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади і управління, журналістів, широке коло громадськості.
Зміст
Передмова
Етапи становлення та розвитку систем державного прогнозування та планування
Державне регулювання економіки в індустріально розвинутих країнах та Україні
Досвід застосування програмно-цільового методу в плануванні соціально-економічного розвитку країни
Форсайт як інструмент наукового передбачення економічного розвитку
Організаційні та методологічні засади формування системи програмно-цільового планування в Україні
Роль стратегічного програмно-цільового планування у формуванні та реалізації довгострокової Державної програми соціально-економічного розвитку
Список літератури (розділи 1-6)
Концептуальні засади стратегічного програмно-цільового планування соціально-економічного розвитку України
Висновки
Список літератури (розділи 7-8)