• формат djvu
  • размер 4,66 МБ
  • добавлен 20 августа 2013 г.
Господаренко Г.М., Єщенко В.О. (ред.) Системи технологій в рослинництві
Навчальний посібник / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, С.П. Полторецький та ін. — Умань: СПД Сочінський, 2008. — 368 с.
ISBN 978-966-1604-03-1.
У навчальному посібнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основної галузі агропромислового виробництва - рослинництва. Висвітлені шляхи вирішення проблем агропромислового виробництва, сучасне трактування основних положень землеробства: диференційований з елементами мінімального обробіток ґрунту, захист його від ерозії, збалансоване застосування органічних і мінеральних добрив, інтегрований захист рослин від бур'янів, шкідників та хвороб. Викладено системи технологій вирощування основних сільськогосподарських культур і параметри програмування їх продуктивності. Розглянуто питання насінництва і особливостей агротехніки насінницьких посівів. Подано технологічні комплекси машин для вирощування сільськогосподарських культур і післязбиральної обробки зерна. Наведено основи стандартизації, технології зберігання та переробки продукції рослинництва.
Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II—IV рівнів акредитації.
Зміст:
Рослинництво як галузь агропромислового комплексу України.

Історія розвитку хліборобства.
Стан галузі та перспективи розвитку.
Умови життя сільськогосподарських рослин, способи і методи їх регулювання.
Фактори життя рослин і закони землеробства.
Походження, склад і властивості ґрунтів.
Основні типи ґрунтів та їх використання.
Родючість ґрунтів та їх відтворення.
Зональні системи землеробства.
Історія розвитку систем землеробства та їх класифікація.
Зональність інтенсивних систем землеробства та їх складові.
Сівозміна - основна ланка системи землеробства.
Наукові основи сівозмін.
Розміщення основних сільськогосподарських культур і чистого пару в сівозміні.
Класифікація і спеціалізація сівозмін.
Проектування та освоєння сівозміни.
Агрономічна та економічна оцінка сівозмін і контроль за їх дотриманням.
Системи механічного обробітку ґрунту.
Завдання і технологічні операції під час обробітку ґрунту.
Класифікація механічного обробітку ґрунту.
Живлення рослин і система удобрення.
Живлення рослин, їх хімічний склад і якість урожаю.
Добрива та їх вплив на продуктивність культур.
Норми та дози добрив і їх розрахунок.
Технології застосування добрив.
Особливості удобрення в сівозмінах.
Захист рослин.
Основи екології шкідливих організмів.
Біологічні особливості і класифікація бур’янів.
Біологічні особливості і класифікація хвороб рослин та іх збудників.
Біологічні особливості і класифікація шкідників.
Основні принципи і методи захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів.
Основи агрономічної токсикології.
Санітарно-пгіенічні основи застосування пестицидів.
Фізико-хімічні основи застосування пестицидів.
Засоби боротьби з бур’янами.
Засоби боротьби з хворобами рослин.
Засоби боротьби з шкідниками.
Прогноз — основа планування заходів захисту рослин.
Інтегрований захист рослин від шкідливих організмів.
Планування, організація і проведення робіт із захисту рослин.
Оцінка ефективності заходів боротьби з шкідливими організмами.
Меліорація і рекультивація земель.
Значення та основні види меліорації земель.
Зрошення.
Осушення.
Хімічна меліорація ґрунтів.
Культуртехнічна меліорація.
Захист ґрунту від водної та вітрової ерозії.
Рекультивація земель та їх сільськогосподарське використання.
Насінництво й насінницька агротехніка зернових культур.
Насінництво та системи його ведення.
Агротехніка в насінництві зернових культур.
Технологічні комплекси машин для вирощування сільськогосподарських культур та післязбиральної обробки зерна.
Тракторна енергетика.
Машини для вирощування зернових колосових, зернобобових і круп'яних культур.
Машини для вирощування кукурудзи і соняшника.
Машини для вирощування цукрових та кормових буряків.
Машини для вирощування картоплі.
Машини для вирощування овочевих культур.
Комплектування машинно-тракторних агрегатів.
Машини для післязбиральної обробки зерна.
Технологія вирощування сільськогосподарських культур.
Зернові культури.
Технічні культури.
Кормові культури.
Овочеві культури.
Плодові та ягідні культури.
Програмування продуктивності сільськогосподарських культур.
Принципи програмування врожаїв.
Основи програмування врожаїв, види програм та їх призначення.
Організація робіт з програмування врожаю.
Стандартизація, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва.
Основи стандартизації сільськогосподарської продукції.
Продукти рослинництва як харчові та кормові запаси і сировина для переробки.
Теоретичні основи зберігання продукції рослинництва.
Зберігання зерна та насіння.
Основи переробки зерна та насіння.
Зберігання картоплі, овочів та плодів.
Основи консервування плодів та овочів.
Основи зберігання та переробки цукрових буряків.
Основи виробництва та зберігання комбікормів.