Агрохолдинг Август Технологические карты выращивания ряда сельскохозяйственных культур

Справочник
 • формат xls
 • размер 296 КБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
Агрохолдинг «Август» является одним из ведущих аграрных предприятий Украины, которое специализируется на производстве и торговле экологически чистой сельскохозяйственной продукцией, география деятельности которого охватывает страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также страны Африканского континента. В комплект приведённых холдингом карт вошли: Технологическая карта выращивания кукурузы на зерно Технологическая карта выращива...

Весняному полю - інноваційні технології

 • формат djvu
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 24 января 2013 г.
Науково-практичні рекомендації для зони Степу. — Дніпропетровськ, 2013. — 74 с. Вступ. Оптимальне розміщення посівів - головний ресурс урожаю. Весняний обробіток грунту - збереження вологи і якісна сівба. Раціональні способи застосування добрив та підвищення родючості грунтів. Оптимізація весняного догляду за посівами озимих зернових культур. Технологічні заходи підвищення якості зерна. Стан та догляд за посівами озимого ріпака. Ячмінь, овес. Пше...

Гесть Г.А., Дегтяревич И.И. Примерные технологические карты возделывания основных сельскохозяйственных культур

 • формат doc
 • размер 127,49 КБ
 • добавлен 14 февраля 2013 г.
Содержание Технологическая карта возделывания озимой пшеницы Технологическая карта возделывания ярового ячменя Технологическая карта возделывания гороха на зерно Технологическая карта возделывания озимого рапса Технологическая карта возделывания ярового рапса Технологическая карта возделывания картофеля Технологическая карта возделывания сахарной свеклы Технологическая карта возделывания льна Технологическая карта возделывания кукуруза на зерно Т...

Господаренко Г.М., Єщенко В.О. (ред.) Системи технологій в рослинництві

 • формат djvu
 • размер 4,66 МБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
Навчальний посібник / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, С.П. Полторецький та ін. — Умань: СПД Сочінський, 2008. — 368 с. ISBN 978-966-1604-03-1. У навчальному посібнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основної галузі агропромислового виробництва - рослинництва. Висвітлені шляхи вирішення проблем агропромислового виробництва, сучасне трактування основних положень землеробства: диференційований з елементами мінімального оброб...

Зінченко О.І., Алексєєва О.С. та ін. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 10.36 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
К.: Вища школа, 1996. - 239 с.: іл. Висвітлено екологічні, біологічні та агротехнічні основи рослинництва. Викладено суть взаємозв'язку біоценозів і створених агроекосистем, заходи поліпшення екологічних умов на полях, біологічні особливості польових культур. Приділено увагу ролі екологічних факторів грунту в альтернативному рослинництві, питанням біотехнології, агротехнічним і біологічним методам боротьби з бур'янами, значенню сівозмін, обробітк...

Забродоцька Л.Ю., Копець К.Є. Технологія вирощування сільськогосподарських культур. Частина 1

 • формат djvu
 • размер 969,97 КБ
 • добавлен 09 января 2017 г.
Конспект лекцій. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 98 с. Конспект містить лекції за тематичним розділами “Основи ґрунтознавства, землеробства, рослин-ництва” та “Теоретичні основи інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур”. Видання призначене для студентів спеціальності 208 – "Агроінженерія" машинобудівного факультету денної і заочної форм навчання. Пропонований конспект лекцій передбачає дати студентам спеціальності “Агроінжен...

Забродоцька Л.Ю., Копець К.Є. Технологія вирощування сільськогосподарських культур. Частина 2

 • формат djvu
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Конспект лекцій. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 118 с. Конспект містить лекції за тематичним розділами “Основи ґрунтознавства, землеробства, рослинництва” та “Теоретичні основи інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур”. Видання призначене для студентів спеціальності 208 – “Агроінженерія” машинобудівного факультету денної і заочної форм навчання. Пропонований конспект лекцій передбачає дати студентам спеціальності “Агроінжен...

Камасин С.С., Старовойтов М.Н., Николаев М.Е. Технология возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях

Практикум
 • формат doc
 • размер 53,47 КБ
 • добавлен 20 мая 2014 г.
Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2009. — 36 с. Приведены особенности агротехники сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях, примерный перечень и содержание практических заданий. Для студентов агрономических специальностей. Содержание: Введение. Особенности агротехники сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях. Особенности...

Кирюшин В.И., Кирюшин С.В. Агротехнологии

 • формат pdf
 • размер 10,28 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Лань, 2015. — 464 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 9785811418893. В учебнике рассматривается систематика и методология формирова ния адаптивно&ландшафтных систем земледелия и технологий возделыва ния сельскохозяйственных культур. Особое внимание уделено разработке ГИС агрономической оценки культур, агроэкологической оценки земель и проектирования агротехнологий с использованием современных средств информати...

Коледа К.В., Дудук А.А. (ред.) Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Научно-практические рекомендации. — Гродно: Гродненский государственный аграрный университет, 2010. — 340 с. — ISBN 978-985-6784-71-5. Научно-практические рекомендации разработаны на основе современных научных и практических достижений в области растениеводства, с учетом конкретных почвенно-климатических условий, изложены теоретические основы растениеводства, современные ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Рек...

Контрольная работа

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 121 КБ
 • добавлен 08 июля 2011 г.
ИжГСХА, ФНПО, 23 стр. Задачи, поставленные правительством в области растениеводства. Пути решения этих задач. Урожайность основных культур за два последних года в районе и республике.; Факторы жизни растения.; Органические удобрения и их классификация.; Причины гибели озимых зерновых культур и борьба с ними.; Растения и почва, как средство сельскохозяйственного производства. Охрана растений и почв – основа рационального природопользования.

Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 15.88 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с. Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва. Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на що...

Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 12,49 МБ
 • добавлен 13 августа 2016 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с. Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва. Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на що...

Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

 • формат djvu
 • размер 9.95 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2002. - 800 с. Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур, теоретичні основи рослинництва, основи програмування і насіннєзнавства. Приділено особливу увагу сучасним технологіям вирощування сільськогосподарських культур.

Мазоренко Д.І., Мазнєв Г.Є. (ред.) Інноваційні агротехнологіі

 • формат pdf
 • размер 3,59 МБ
 • добавлен 26 сентября 2013 г.
Наукове видання. — Харків: ХНТУСГ, 2007. — 385 с. В монографії викладено наукові основи інноваційних агротехнологій. Розкрито особливості виконання технологічних операцій, систем удобрення та захисту рослин. Наведено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур для варіантів забезпечення високопродуктивною новітньою технікою вітчизняного виробництва та технікою виробництва провідних фірм світу. Для науковців, керівників і спеціалі...

Мазоренок Д.І., Мазнева Г.Є. (ред.). Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням

 • формат pdf
 • размер 86.67 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Харків: ХНТУСГ, 2006. - 725 с. В книзі наведено технологічні карти новітніх технологій вирощування зернових, зернобобових, круп'яних та технічних культур по різним попередникам. Технологічні карти адаптовано до умов різного ресурсного забезпечення від мінімально необхідного до повного забезпечення ресурсами високих інноваційних технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та зарубіжної техніки.

Макаренко Н.А. Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур

 • формат doc
 • размер 281,41 КБ
 • добавлен 05 марта 2013 г.
Методичні рекомендації. — К., 2008. — 81 с. Представлено комплексну, науково обґрунтовану систему оцінки окремих технологічних операцій і технологій в цілому; встановлено критерії відповідності стану ґрунту, якості продукції, процесів, що протікають у компонентах агроекосистем екологічним, санітарно-гігієнічним, агрохімічним та іншим нормативам. Екологічна оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур Оцінка технології за впливом на...

Петров П.В., Посполітак Т.Є., Юркевич Є.О. Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур

 • формат pdf
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 06 декабря 2014 г.
К. : Аграрна освіта, 2009. – 268 с. У навчальному посібнику розглянуто особливості виконання технологічних операцій з використання кращих зразків техніки вітчизняного та зарубіжних виробництв, системи добрив та захисту рослин. Наведено зразки технологічних карт 28 сільськогосподарських культур з переліком всіх операцій з кожної культури, в яких визначено склад механізованих агрегатів, норми виробітку, витрати пального і т.ін., що дасть можливість...

Пимонов К.И. Оптимизация питания и возделывание нетрадиционных культур на чернозёме обыкновенном в зоне неустойчивого увлажнения

Дисертация
 • формат doc
 • размер 210,06 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный университет». Ведущая организация: Государственное научное учреждение «Донской научно-исследовательский институт сельского хозяйства» Россельхозакадемии. — пос. Персиановский, 2011. — 44 с. Специальность: 06...

Реферат - Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

Реферат
 • формат docx
 • размер 63.71 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Альтернативні джерела енергії; Нетрадиційні поновлювані енергоджерела України; Ботанічна характеристика і походження міскантуса; Кліматичні вимоги міскантуса гігантеуса; Розмноження міскантуса гігантеуса; Технологія вирощування міскантуса гігантеуса.

Саблук П.Т. та iн. (ред.). Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 402 с. В книзі наведено 66 технологічних карт та розрахунок витрат на вирощування сільськогосподарських культур. Розрахована на керівників і спеціалістів агроформувань різних форм власності, науковців і студентів.rn

Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Сборник статей по материалам I студенческой научно-практической конференции. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. — 91 с. Представлены материалы I студенческой научно-практической конференции. Изложены результаты исследований по актуальным проблемам сельскохозяйственного производства. Для научных работников, преподавателей, студентов и специалистов сельскохозяйственного профиля. Содержание: Богусевич С.О., При...

Федеральный регистр технологий производства продукции растениеводства

 • формат pdf
 • размер 187,11 МБ
 • добавлен 17 марта 2014 г.
Система технологий. — М.: Информагротех, 1999. — 522 с. В систему технологий Федеральный регистр производства продукции растениеводства введены типичные для основных ландшафтов товарного производства базовые технологии получения приоритетных продуктов сельского хозяйства: зерна колосовых, зернобобовых, крупяных и маслосемян; кормов (зеленых кормов, сена, сенажа, силоса и кормовой свёклы); картофеля; овощей открытого грунта (капуста, огурец, томат...

Шевніков М.Я. Світові агротехнології

 • формат djvu
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Навчальний посібник. — Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава», 2005. — 192 с. — ISBN 966-7244-34-2. Подано теоретичний матеріал курсу Світові агротехнології для студентів аграрних вищих навчальних закладів. Світові досягнення в рослинництві сприяють вдосконаленню технологій вирощування сільськогосподарських культур. Світові агротехнології як наукова і навчальна дисципліна має на меті сформувати у студентів розуміння цілісності технологій, чітко визн...