degree
  • формат doc
  • размер 135,33 КБ
  • добавлен 11 апреля 2014 г.
Господарсько-правове регулювання діяльності акціонерних товариств
К.: КНЕУ, 2013.- 81 с.
Вступ
Правова природа акціонерного товариства
Історія розвитку акціонерних товариств в Україні.
Загальні положення про акціонерні товариства.
Створення акціонерного товариства.
Припинення акціонерного товариства.
Система органів управління і контролю в акціонерному товаристві
Загальні збори як вищий орган управління акціонерного товариства.
Наглядова рада.
Виконавчі органи акціонерного товариства.
Ревізійна комісія.
Правовий статус акціонера
Поняття акціонера, його роль в діяльності товариства.
Права та обов’язки акціонерів.
Засоби захисту прав акціонерів.