Историческая геология, палеонтология, стратиграфия
Геологические науки и горное дело
 • формат pdf
 • размер 15.33 МБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
Гожик П.Ф., Іванік М.М., Іщенко I.I. та ін. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
К.: Інститут геологічних наук НАН України, 2006. - 171 с.
ISBN 966-02-4160-7

В монографії висвітлено тенденції розвитку стратиграфії Південного нафтогазоносного регіону України, розглянуто комплекс питань регіональної стратиграфії мезокайнозойських
відкладів північно-західного шельфу Чорного моря.
На підґрунті системного аналізу біостратиграфічних, геолого-геофізичних даних, переінтерпретації наявних матеріалів з урахуванням досягнень сучасної стратиграфії, створено стратиграфічні схеми крейдових, палеогенових, неогенових та четвертинних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря.
Особливу увагу приділено у досконаленню детальної стратифікації розрізів та особливостей просторово - часової будови продуктивних мезокайнозойських породних комплексів. Доведено успадкованість морського седиментогенезу протягом мезокайнозою та виділено етапи розвитку регіону.
Виконано кореляцію т а показано подібність і відмінності мезокайнозойських відкладів
північно-західного шельфу Чорного моря від інших структур Кримсько-Кавказької області.
Наведений матеріал і створені стратиграфічні схеми слугуватимуть основою при проведенні геологічних т а стратиграфічних робіт.
Похожие разделы
Смотрите также

Атлас литолого-палеографических карт СССР. Том 3. Триасовый, юрский и меловой периоды

 • формат djvu
 • размер 70.62 МБ
 • добавлен 18 февраля 2010 г.
1966 год, Главный редактор А. П. Виноградов. Редакторы III тома: В. Н. Верещагин, А. Б. Ронов. Литолого-палеогеографический Атлас СССР представляет собой первый опыт систематического картографического изображения физико-географических условий и распределения основных типов осадков и вулканогенных пород на всей территории СССР для отдельных геологических периодов, эпох и веков, начиная с раннего протерозоя и кончая современной эпохой. Настоящий II...

Лещух Р.Й., Пермяков В.В., Полухтович Б.М. Юрські відклади півдня України

 • формат djvu
 • размер 6.75 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Львів: Євросвіт, 1999. - 336 с. ISBN 996-7343-07-3 Монографія є найповнішим на сьогоднішній час узагальненням матеріалів з геології юрських відкладів півдня України. Вона написана на основі найновіших результатів, отриманих авторами в процесі комплексних палеонтологічних і літологічних дослідження керну із юрських розрізів, розкритих свердловинами в Придобруджі, Північному Причорномор'ї, Рівнинному Криму, на Керченському півострові, акваторії Чо...

Малаховская Я.Е., Иванцов А.Ю. Вендские жители Земли

 • формат pdf
 • размер 8.22 МБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
2000. – 50 с. Венд — наверное, самый загадочный период в истории развития органического мира. Около 600 миллионов лет назад Землю населяли удивительные мягкотелые существа, облик которых нам иногда совершенно непривычен. Благодаря открытиям палеонтологии мы узнаем, какими нее они были, представители венд-эдиа карской биоты. Книга содержит фотографии наиболее интересных и Х0рошо сохранившихся ископаемых остатков вендских животных, происходящих из...

Нікітін І.І. Юрські відклади північної частини району канівських дислокацій та їх белемнітова фауна

 • формат pdf
 • размер 9.76 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Київ: Наукова думка, 1969. - 81 с. Описано палеогреографічні та палеонтологічні особливості канівсьої гляціодислокації. Наведено монографічний опис белемнітової фауни родів Holcobelus, Hibolites, Cylindroteuthis і Pachyteurtiris які зібрані у Юрських відкладах даного регіону. Загальна кількість описаних видів - 23, в їх числі нових - 9. На основі дослідженнь складено цілісну характеристику. Розраховано на геологів-дослідників, які займаються стр...

Найдин Д.П., Похиалайнен В.П., Кац Ю.И., Красилов В.А. Меловой период. Палеогеография и палеоокеанология

 • формат djvu
 • размер 3.3 МБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
М.: Наука. 1986. 268 c. Табл. 5, фототабл. 4, ил. 50. Освещается одна из основных особенностей мелового периода – широкое развитие в позднем мелу в результате эвстатического повышения уровня Мирового океана эпиконтинентальных бассейнов. Предпринято сравнение физико-географических условий и обстановок осадконакопления в глубоководных океанических и мелководных эпиконтинентальных бассейнах. В качестве последних предлагаются моря запада Евразии. В о...

Реферат - Стратифікація Києва

Реферат
 • формат rtf
 • размер 43.85 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Зміст Стратифіковані утворення У геологічній будові території аркуша М-36-ХІІІ (Київ) беруть участь докембрійські кристалічні утворення і потужна товща осадових відкладів. У складі останньої встановлено відклади тріасової, юрської, крейдової, палеогенової, неогенової й четвертинної систем. Стратиграфічне розчленування утворень, поширених на території аркуша, виконано згідно зі Стратиграфічним кодексом України, затвердженим Національним стратигра...