Ботаника
Биологические дисциплины
 • формат djvu
 • размер 13.62 МБ
 • добавлен 16 мая 2011 г.
Григора І.М., Шабарова С.І., Ботаніка
Автор Григора И. М., Шабарова С. И. Підручник для студ. вуз.
- К. : Фітосоціоцентр, 2004. - 476 c.

Растение можно рассматривать с разных точек зрения, а потому ботаника распадается на несколько отделов. Важнейшие из них: морфология, систематика, анатомия, физиология и география растений. Морфология изучает форму растения, систематика - взаимное родство растений, анатомия - внутреннее строение, физиология - жизненные процессы растения, география - распределение растений по лицу земли.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Биогеография
 4. Геоботаника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Генетика
 4. Генетика растений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Научно-популярная биология
 4. Растения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Систематика и таксономия
 4. Систематика растений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Физиология растений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Цитология
 4. Растительная клетка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Историческая геология, палеонтология, стратиграфия
 4. Палеоботаника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Ландшафтная архитектура и садово-парковое хозяйство
 3. Декоративная дендрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Ландшафтная архитектура и садово-парковое хозяйство
 3. Декоративное садоводство и цветоводство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Дендрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Сельское хозяйство
 3. Растениеводство
 4. Культурные растения и основы интродукции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Сельское хозяйство
 3. Растениеводство
 4. Плодоводство
 5. Помология
Смотрите также

Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Навчальний посібник для аграрних університетів. - Київ: Фітосоціоцентр, 2000. - 196 с. У навчальному посібнику наведені основні закономірності будови, розвитку і функцій клітин, тканин та вегетативних органів рослин; розкриті принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття; викладені основи географії та екології рослин, вузлові питання з фітоценології.

Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М. Практикум з ботаніки

Практикум
 • формат docx
 • размер 20.24 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Київ: НАУ, 2003. – 291 с.Висвітлено теоретичні відомості щодо будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу. Викладено методичні вказівки щодо виконання 54 лабораторно-практичних робіт із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.rn

Костіков І.Ю., Джаган В.В. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби

 • формат doc
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Київ, 2004г.Навчальний посібник. Підручники та навчальні посібники з систематики водоростей та грибів для студентів університетів за напрямом підготовки "біологія" в Україні та країнах СНД не видавались майже чверть сторіччя. За цей час альгологія та мікологія пережили дві революції, пов'язані з широким впровадженням у 70-80-х роках у практику систематичних досліджень методів порівняльної цитології, та у 90-х роках – методів молекулярної таксоном...

Лекция - Вакуолі і включення рослинної клітини

Статья
 • формат doc
 • размер 46 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Вакуолі: визначення та гіпотези щодо їх виникнення. Тонопласт і клітинний сік як структурні компоненти вакуолей. Функції вакуолей. Осмотичні явища в клітині: сисна сила осмос, осмотичний тиск, тургор, тургор ний тиск, плазмоліз і деплазмоліз. (Самостійне вивчення за: Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. ) Включення рослинної клітини: визначення та види. Поняття про ергастичні речовини та ергастоплазму. Крохмальні зерна: визначення, будова і ти...

Перфільєва Л.П., Перфільєва М.В. Ботаніка. Лабораторні роботи

 • формат pdf
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2008. - 208 с. У навчальному посібнику доступно і на сучасному науковому рівні наведено відомості про систему рослинного світу. Цінним у роботі є те, що викладається необхідний теоретичний матеріал, дано розробки дванадцяти лабораторних занять за темами: «Рослинна клітина, її будова і функції», «Корінь, стебло, листок — вегетативні органи рослин», «Квітка, суцвіття, насіння та плід — репродуктивні органи», «Гриби, в...

Якубенко Б.Є., Григора І.М. Польовий практикум з ботаніки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 16.18 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Київ: Арістей, 2008. – 260 с. Навчальний посібник складено так, щоб познайомити студентів з фіторізноманіттям як окремих типів рослинності, так і їх комплексів. Завдяки їхнього польового вивчення передбачається практично закріпити теоретичні знання з морфології та систематики, набути навичок методики визначення та систематизування рослин, навчити аналізувати ріст і розвиток рослин залежно від впливу екологічних факторів, а також опанувати техніку...