• формат doc
  • размер 2,53 МБ
  • добавлен 12 июля 2013 г.
Гуцаленко Л.В. та ін. Судово-бухгалтерська експертиза
Навч. посіб./ Гуцаленко Л. В., Михальчишина Л. Г., Сидорчук В. М., Пентюк І. К. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. — ISBN 978-611-01-0166-0
У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти організації судової експертизи та експертних досліджень в Україні. Акцентовано увагу на організаційній, дослідній та завершальній стадіях судово-економічної експертизи та експертних досліджень.
Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм.
Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників судово-економічних експертиз, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.
Зміст.
Передмова.
Судові експертизи і експертні дослідження та їх роль у правоохоронній діяльності.
Правоохоронні органи та їх зв’язок з судовими експертизами.
Поняття про судові експертизи, експертні дослідження та їх нормативне регулювання.
Класифікація та завдання судових експертиз.
Організація судової експертизи та експертних досліджень.
Загальна організація судової експертизи в Україні.
Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.
Права, обов’язки та відповідальність судового експерта.
Процес судово-економічної експертизи та його стадії.
Предмет, об’єкти і методи судово-економічної експертизи.
Види судово-економічних експертиз, їх особливості та завдання.
Предмет судово-економічної експертизи.
Об’єкти судово-економічної експертизи та експертних досліджень.
Методичні прийоми судово-економічної експертизи та експертних досліджень.
Організаційна стадія судово-економічної експертизи та експертних досліджень.
Підстава призначення та порядок проведення судово-економічної експертизи.
Попереднє вивчення матеріалів експертом-економістом.
Особливості вивчення на дослідній стадії судово-економічної експертизи та експертних досліджень окремих фінансово-господарських операцій.
Економічна експертиза та експертне дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності.
Економічна експертиза та експертне дослідження операцій з коштами та за розрахунками.
Економічна експертиза та експертне дослідження операцій з основними засобами.
Економічна експертиза та експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями.
Економічна експертиза та експертне дослідження нарахування та сплати податків та зборів.
Економічна експертиза та експертне дослідження достовірності фінансової звітності.
Економічна експертиза та експертне дослідження фінансово-кредитних операцій.
Економічна експертиза та експертне дослідження інформації про економічну діяльність підприємств та організацій.
Завершальна стаття судово-економічної експертизи та експертних досліджень.
Висновок судово-економічної експертизи, його структура та зміст.
Особливості висновку експертного дослідження та повідомлення про неможливість надання висновку.
Оцінка висновку судово-економічної експертизи органами попереднього слідства та судом.
Додатки.
Перелік літературних джерел.
Похожие разделы