• формат pdf
  • размер 2,54 МБ
  • добавлен 03 мая 2014 г.
Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти
Монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави.
Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці.
Розглянуто теоретичні засади моделювання безпеки економічного розвитку, оцінки якості та ефективності інституціонального базису економіки і структурних зрушень.
Розкрито взаємозв’язок між економічною безпекою та структурними змінами на регіональному ринку споживчих товарів і послуг, міграційній сфері та запропоновано пріоритети інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку.
Обґрунтовано орієнтири модернізації інституціонального базису безпеки структурної перебудови регіональної економіки.
Розраховано на політиків, державних службовців, науковців, фахівців із питань економічної безпеки, регіональної економіки, викладачів та аспірантів.
Теоретичні основи дослідження економічної безпеки структурно-інституціональних трансформацій
Інституціоналізація безпеки структурної трансформації регіональної економіки
Методологія забезпечення безпеки регіонального розвитку в процесі структурно-інституціональної трансформації
Стратегічні пріоритети структурно-інституціональної трансформації економіки регіону