• формат pdf
  • размер 10,34 МБ
  • добавлен 19 ноября 2014 г.
Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження
Монографія. — Донецьк: Юго Восток, 2011. — 624 с.
У монографії досліджуються теоретико!методологічні засади формування державної інноваційної політики й управлінських механізмів її впровадження. З позицій інституціонально-системного підходу розкрито зміст державної інноваційної політики в контексті парадигми сталого інноваційного розвитку. Визначено основні інституціональні чинники формування державної інноваційної політики на загальнодержавному, галузевому, регіональному і міжнародному рівнях, а також у секторі малого та середнього підприємництва. Проведено аналіз і розкрито структуру національної інноваційної системи як інституціональної основи впровадження державної інноваційної політики. Досліджено функції державного управління у сфері інноваційної діяльності як основного засобу впровадження державної інноваційної
політики та регулювання пріоритетних інноваційних процесів.
Розраховано на науковців, науково!педагогічних працівників наукової та освітньої галузі «Державне управління», а також працівників державних органів влади, органів місцевого самоврядування, які займаються або цікавляться проблемами державної інноваційної політики й управління у сфері інноваційної діяльності.