• формат pdf
  • размер 939,92 КБ
  • добавлен 16 ноября 2012 г.
Гусєв В.О. Державна інноваційна політика як засіб розвитку національної економіки
Навчальний посібник. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 60 с.
У навчальному посібниу на основі розкритих тенденцій світового розвиту , парадигм концепцій) сталого та інноваційного розвиту , що загальновизнані у світі, сформульовано та аргументовано імперативи інноваційного розвитку національної економіи. Висвітлено ключові поняття інноваційної економіи: інновації та наведена їх класифікація, інноваційний процес, інноваційна сфера діяльності, технологічний уклад, державна інноваційна політика.
З позицій розгляду державної інноваційної політики як засобу розвитку національної економіки за інноваційним шляхом розкрито концептуальні засади її формування, визначено цілі, принципи, пріоритети та стратегії запровадження.
Для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також слухачів, що навчаються за напрямом спеціальностей Державне управління.