Гусєв В.І., Єрмоленко В.М., Свищук В.В., Шмиговський К.А. Атлас комах України

Гусєв В.І., Єрмоленко В.М., Свищук В.В., Шмиговський К.А. Атлас комах України
 • разное
 • djvu
 • 12.66 МБ
 • добавлен 27.01.2011
- Київ: Радянська школа, 1962. - 307 с.

"Атлас комах України" складається з 80 багатокольорових таблиць, на яких зображено 1233 види комах, характерних для Української РСР.
В атласі описано різних шкідників сільськогосподарських та лісових рослин, паразитів риб, свійських тварин та перенощиків збудників хвороб людини.
Текстова частина атласа складається з вступу та коротких характеристик поданих на таблицях видів комах.
Атлас розрахований на вчителів біології середньої школи, викладачів та студентів біологічних факультетів педінститутів і університетів, сільськогосподарських, лісогосподарських, ветеринарних і медичних технікумів та інститутів.

Смотрите также


Бригадиренко В.В. Основи систематики комах

Бригадиренко В.В. Основи систематики комах

 • разное
 • pdf
 • 10.06 МБ
 • добавлен 26.01.2011
Навч. посібник - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. - 204 с.
Розглянуто всі відомі ряди комах сучасної фауни. Найбільшу увагу приділено біології та екології представників родин, характерних для фауни України.

Для студентів та аспірантів, фахівців із захисту рослин, охорони природи, екологів.
Марфенин Н.Н., Белорусцева С.А. (ред.) Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого моря

Марфенин Н.Н., Белорусцева С.А. (ред.) Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого моря

 • разное
 • djvu
 • 66.48 МБ
 • добавлен 22.01.2012
Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого моря (путеводитель по фауне массовых видов морских беспозвоночных).
Москва, Товарищество научных изданий КМК, 2006. 154 (312 в книге).
Первый иллюстрированный атлас морских обитателей Белого моря содержит цветные фотографии и описания более 160 видов мелководных беспозвоночны...
Атлас беспозвоночных дальневосточных морей СССР

Атлас беспозвоночных дальневосточных морей СССР

 • разное
 • djvu
 • 13.94 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Атлас беспозвоночных дальневосточных морей СССР. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955.

Настоящий "Атлас", на 66 таблицах которого изображено около 700 видов, совершенно естественно, не дает исчерпывающего представления о всем разнообразии и богатстве дальневосточной фауны беспозвоночных, насчитывающей свыше 50...
Загороднюк І. (ред) Фауна печер України

Загороднюк І. (ред) Фауна печер України

 • разное
 • pdf
 • 2.58 МБ
 • добавлен 02.02.2012
-К: 2004. -248 с.
Розглянуто особливості печерних регіонів та умов існування біоти у підземеллях. Проаналізовано рівень розвитку спелеобіологічних досліджень в Україні, особливості використання печер і стан їх охорони як місць оселення нікальної біоти. Представлено нариси систематичні групи, що є типовими мешанцями печер, у ...
Явнов С.В. ( сост.) Атлас двустворчатых моллюсков дальневосточных морей России

Явнов С.В. ( сост.) Атлас двустворчатых моллюсков дальневосточных морей России

 • разное
 • pdf
 • 7.45 МБ
 • добавлен 25.03.2011
Сост. С. В. Явнов; Научн. ред. С. Е. Поздняков // Атласы промысловых и перспективных для промысла гидробионтов дальневосточных морей России. - Владивосток: "Дюиа", 2000. - 168 с.
Настоящий атлас включает 79 видов двустворчатых моллюсков; многие из них обитают в прибрежной зоне и доступны для лова.
Сведения об объектах пр...
Атлас беспозвоночных Каспийского моря

Атлас беспозвоночных Каспийского моря

 • разное
 • djvu
 • 7.67 МБ
 • добавлен 24.08.2011
Атлас беспозвоночных Каспийского моря. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1968.

В настоящий определитель включены по возможности все достоверно известные виды свободноживущих беспозвоночных животных из Каспийского моря. Пресноводные виды, обитающие во впадающих в Каспий реках и в совершенно опресненных участка...
Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г., Попов Б.М. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани

Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г., Попов Б.М. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 1. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани

 • разное
 • djvu
 • 23.01 МБ
 • добавлен 27.04.2011
Київ «Видавництво Академії наук Української РСР»1956. – 345 с.
Перші томи «Фауни України» присвячені описові найвище організованих тварин — хребетних, наступні — описові безхребетних. У двох заключних томах цього видання буде висвітлена історія фауни України, подана зоогеографічна характеристика фауни та показана історія її ...
Реферат - Біологія і екологія комах з Ряду Перетинчастокрилих Родина Бджолині

Реферат - Біологія і екологія комах з Ряду Перетинчастокрилих Родина Бджолині

 • рефераты
 • doc
 • 297.5 КБ
 • добавлен 17.04.2011
План:
Перетинчастокрилі;
Цікаві факти про бджіл;
Розумові можливості бджіл;
Життя бджіл;
Розвиток бджіл;
Робочі бджоли;
Органи сприйняття, нюх, дотик, зорові органи бджоли;
Жало- знаряддя захисту і нападу бджоли;
Бджолина отрута;
Апітерапія;
Бджоли-вбивці.
Надточий В.А., Прокопенко К.М. Атлас брюхоногих моллюсков дальневостоных морей России (сем. Buccinidae)

Надточий В.А., Прокопенко К.М. Атлас брюхоногих моллюсков дальневостоных морей России (сем. Buccinidae)

 • разное
 • djvu
 • 5.31 МБ
 • добавлен 03.05.2011
Владивосток: "Дюма", 2006. - 289 с.
Настоящее издание включает 83 вида брюхоногих моллюсков. В него вошли все промысловые и самые массовые представители семейства, обитающие в дальневосточных морях. для каждого вида приводится краткое описание строения раковины, некоторые черты экологии, дается зоогеографическая характеристи...
Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

 • разное
 • djvu
 • 5.86 МБ
 • добавлен 22.04.2011
КИЇВ: «Наукова Думка»,1968. – 280 с.
У монографії, присвяченій питанням екології, поширення І господарського використання куницевих — цінних хутрових звірів фауни України, наведено загальну характеристику родини, діагнози родів та повні описи видів, вказано ворогів і паразитів куницевих та їх хвороби; даються рекомендації по...