Информатика и вычислительная техника
  • формат doc
  • размер 13.69 МБ
  • добавлен 28 октября 2010 г.
Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах
Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.
ISBN 966–574–261–2

У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інфор-маційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови ІС.
Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто: ІС для управління проектами (MS Project, Primavera), ІС для бізнес-планування та стратегічної оцінки бізнесу (Project Expert, COMFAR, BEST то-що), комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (SIMPLAN, Marketing Expert, IFPS), експертні системи (XCON, PSY), інтегровані інформаційні системи управління підприємствами («Галактика», MIRACLE) та інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP R/3).

Зміст
1. Основні поняття і проблеми інформаційних систем та інформаційних ресурсів організації
2. Сучасні підходи до розробки і впровадження інформаційних
систем на підприємствах
3. Сучасні засоби створення автоматизованих інформаційних
технологій на підприємствах
4. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами
в інформаційних системах
5. Автоматизація управління проектами на підприємствах
6. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах
7. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень та викорис-
тання їх на підприємствах
8. Експертні системи та використання їх на підприємствах
9. Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами
10. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій
Похожие разделы
Смотрите также

Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті

  • формат doc
  • размер 4.14 МБ
  • добавлен 03 сентября 2009 г.
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2003 ЗМІСТ Вступ Типова програма Блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми дисципліни. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення економічної інформації Організація інформаційної бази систем оброблення економічної...

Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

  • формат doc
  • размер 556.08 КБ
  • добавлен 14 января 2011 г.
Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с. ISBN 996–574–007–5 У посібнику викладено теоретичні й практичні передумови необхідності застосування суб’єктами підприємницької діяльності інформаційних систем, створених з використанням міжнародного досвіду функціонування різноманітних баз даних, новітніх засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Узагальнено досвід функціонування інформаційн...