Информатика и вычислительная техника
  • формат doc
  • размер 556.08 КБ
  • добавлен 14 января 2011 г.
Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі
Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.
ISBN 996–574–007–5
У посібнику викладено теоретичні й практичні передумови необхідності застосування суб’єктами підприємницької діяльності інформаційних систем, створених з використанням міжнародного досвіду функціонування різноманітних баз даних, новітніх засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Узагальнено досвід функціонування інформаційних систем як необхідної умови розвитку міжнародного бізнесу.
Для студентів магістратури, науковців, працівників різних галузей народного господарства, які займаються питаннями міжнародного бізнесу.
Похожие разделы
Смотрите также

Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті

  • формат doc
  • размер 4.14 МБ
  • добавлен 03 сентября 2009 г.
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2003 ЗМІСТ Вступ Типова програма Блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми дисципліни. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення економічної інформації Організація інформаційної бази систем оброблення економічної...

Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах

  • формат doc
  • размер 13.69 МБ
  • добавлен 28 октября 2010 г.
Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c. ISBN 966–574–261–2 У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інфор-маційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови ІС. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто: І...