Гыймадиева Н.С., Баhавиева Р.А. Контроль диктантлар ??м изложениел?р

Гыймадиева Н.С., Баhавиева Р.А. Контроль диктантлар ??м изложениел?р
 • разное
 • djvu
 • 1.07 МБ
 • добавлен 09.12.2010
?леге хезм?тт? татар h?м рус м?кт?пл?ре ?чен диктант ??м изложение текстлары урын ала. Эшл?рне? к?л?ме Татарстан Республикасы М?гариф министрлыгы тарафыннан расланган программа нигезенд? т?зелде. ?ыентык гомуми урта белем м?кт?пл?рене? татар сыйныфларында ??м рус м?кт?пл?ренд? татар балалары бел?н эшл??че укытучылар, педагогия коллиятл?ре ??м югары уку йортларында укучылар ?чен кулланма буларак т?къдим ител?.
Сборник диктантов и изложений на татарском языке для 5-11 классов средней школы. 2004. 96 стр.

Смотрите также


Сафина С.Р., Гыймадиева Н.С. Башлангыч сыйныфлар ?чен татар теленн?н сочинениел?р

Сафина С.Р., Гыймадиева Н.С. Башлангыч сыйныфлар ?чен татар теленн?н сочинениел?р

 • разное
 • djvu
 • 812.6 КБ
 • добавлен 09.12.2010
?ыентык башлангыч сыйныф укучыларына ??м укытучыларына татар теленн?н ярд?млек буларак т?къдим ител?. Сочинение темалары программа тал?пл?рен? яраклаштырылды. Бирелг?н темаларга укучылар тарафыннан и?ат ителг?н сочинениел?р тупланды. II б?лект? язучыларыбыз и?атыннан алынган тасвир лама характердагы езекл?р урнаштырылды. Алар ук...
Контрольная работа - Болгар дэулэте

Контрольная работа - Болгар дэулэте

 • лабараторные
 • doc
 • 210.5 КБ
 • добавлен 17.03.2011
Ватаным тарихы буенча контроль эш. Темасы: Болгар дэулэте. .
КИ РГТЭУ Казань 2007г.
Идел буендагы беренче болгарлар. Я?а болгар д??л?те—Идел Болгары оешу.
Болгар д??л?тене? ?ире, халкы, к?ршел?ре.
Ху?алык ит?, ??н?рчелек ??м х?рби эшл?р.
И?тимагый-с?яси т?зелеш.
Болгар ш???рл?ре. Болгар ??м Суар.
Б?л?...