H. Grein, R. Angehrn, M. Lorenz Inspection periods for Petlton turbine runners (translated in serbian)

H. Grein, R. Angehrn, M. Lorenz Inspection periods for Petlton turbine runners (translated in serbian)
 • разное
 • doc
 • 4.42 МБ
 • добавлен 11.11.2009
Pelton radna kola ?esto trpe o?te?enja, kao ?to su pe??ana erozija, kavitaciono rupi?anje, krateri izazvani udarima ?vrstih ?estica i pukotine. Iako je erozija naj?e??i uzrok o?te?enja, putkotine su najopasnije. Pukotine zapo?inju od mikropukotina odlivka, lociranih na samoj povr?ini ili neposredno ispod i mogu da se pro?ire, usled delovanja naizmeni?nog optere?enja, do kriti?ne veli?ine, sa havarijom kao krajnjim ishodom. U ovom ?lanku su opisani parametri od uticaja na inicijaciju i ?irenje pukotine, kao na primer – svojstva materijala, stati?ko i dinami?ko optere?enje i obezbe?enje kvaliteta ispitivanjima bez razaranja. Preporu?uju se periodi?ne inspekcije, njihova periodi?nost s obzirom na konstrukciju, obradu i parametre pogona – shodno tuma?enju krivih ?irenja pukotine, dobijenih prema linearno-elasti?noj mehanici loma i prema prakti?nome iskustvu.

Смотрите также


Kpordze C.S.K. A new methodology for selection of hydraulic turbines

Kpordze C.S.K. A new methodology for selection of hydraulic turbines

 • разное
 • pdf
 • 1.82 МБ
 • добавлен 08.02.2010
Idaho Water and Energy Resources Research Insitute Univesity of Idaho, 1987, Kpordze C.S.K. , 74 pages, English language.

Table of Contents:
List of tables.
List of figures.
Preface.
ntroduction.
Data and information requirements.
Energy studies.
Turbine selection.
A new methodology for t...
IEC 60609-2

IEC 60609-2

 • разное
 • pdf
 • 960.85 КБ
 • добавлен 28.09.2010
IEC 60609-2 Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbine; Part2: Evaluation in Pelton turbines
Va tech hydro. Bulb Turbines & Generators

Va tech hydro. Bulb Turbines & Generators

 • разное
 • pdf
 • 1.02 МБ
 • добавлен 19.11.2009
A tech hydro.
Презентация Water. Power. Large.
Содержание:
General Concept of Bulb Turbines.
Design Concept of Bulb Generators.
Highlights.
Bulb Turbine & Generator Experience.