• формат pdf
  • размер 2,73 МБ
  • добавлен 29 апреля 2013 г.
Хамітов Н.В. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного
Київ : Наукова думка, 2010. — 352 с.
Монографія присвячена аналізові людського буття, взятому у взаємодії позитивних та негативних параметрів людського єства та світу людини. Відслідковуються причини виникнення негативного у сфері антропокультурного, розкривається природа негативного у розмаїтті його проявів. Засадничою думкою є те, що негативне у людському єстві та світі людини, яке виникло у зв'язку із її біологічною недостатністю та неусталеністю, завжди було, є й буде. Трансцендування, котре є механізмом подолання цієї неусталеності, як постійний вихід за межі сущого, є механізмом продукування як креативного, культуротворчого, так і деструктивного, руйнівного, що вносить значну дисгармонію у світ людини, який, проте, по-іншому існувати не може. Відповідно осмислюється така модель облаштування буття, котра не лише б обмежувала вплив негативного на усі сторони людського буття, але яка б максимально сприяла можливості кожної людини розкритися, скористатися своїм життєвим шансом. Для філософів, суспільствознавців та студентів вищих навчальних закладів.
Похожие разделы