Изучение литературы Востока
Изучение зарубежной литературы
  • формат pdf
  • размер 8,80 МБ
  • добавлен 16 февраля 2015 г.
Hamidy Uu. Agama dan Kehidupan dalam Cerita Rakyat
Indonesia: Penerbit Bumi Pustaka. — 78 p.
Хамиди Уу. Тематика религии и жизни в народных сказках Индонезии (на индонез. яз.)
Daftar isi:
Pendahuluan.
Pengaruh Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh.
Islamisasi Melalui Hikayat Aceh.
Hikayat Prang Sabi dalam Masyarakat dan Zamannya.
Kebijaksanaan Mempergunakan Hikayat dalam Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh.
Meningkatkan Apresiasi Sastera untuk Pembinaan Roh Masyarakat.
Perubahan Struktur Sosial dan Merosotnya Cerita Rakyat.
Beberapa Catatan Mengenai Panggilan dalam Keluarga di Indonesia.