Словарь
  • формат pdf
  • размер 7,84 МБ
  • добавлен 03 апреля 2013 г.
Холиолчев Х., Младенов М., Радева Л. Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник
София: "Изток-Запад", 2012. – 776 с.
Материалите за този речник са събирани в продължение на повече от 50 години по различни проекти (програми) и от изследвачи с различна подготовка и квалификация – научни работници (езиковеди, етнографи), учители, студенти, културни дейци от читалища и местни или регионални музеи и др. Към сбирката сега се добавят и материали, ексцерпирани от речници и диалектоложки и етнографски изследвания, които са посочени към приложената библиография на източниците.